1
00:00:02,300 --> 00:00:05,300
Kapitánův deník, hvězdné datum 43872.2

2
00:00:06,000 --> 00:00:09,400
Abychom mohli neutralizovat
nenadálou kontaminaci zásoby vody

3
00:00:09,600 --> 00:00:12,400
v kolonii Federace na Beta Agni II,

4
00:00:12,600 --> 00:00:15,500
snažíme se získat
108 kilogramů hytritia

5
00:00:15,600 --> 00:00:18,500
od zibalijského obchodníka,
Kivase Faja.

6
00:00:18,700 --> 00:00:22,100
Vzhledem k tomu, že čisté hytritium je
pro naše transportéry příliš nestálé,

7
00:00:22,200 --> 00:00:26,400
nadporučík Dat přepravuje materiál
raketoplánem na Enterprise.

8
00:00:28,700 --> 00:00:31,400
- Dat Enterprise.
- Mluvte, pane Date.

9
00:00:31,500 --> 00:00:33,200
Toto bude poslední cesta.

10
00:00:33,300 --> 00:00:35,800
Právě jsou nakládány zbývající
bedny hytritia.

11
00:00:36,000 --> 00:00:37,100
Rozumím.

12
00:00:37,300 --> 00:00:40,900
Pane Worfe, oznamte na Beta Agni II,
že odletíme co nejdříve.

13
00:00:41,000 --> 00:00:42,300
Rozkaz, kapitáne.

14
00:00:42,400 --> 00:00:45,600
Při warpu šest
tam budeme asi za 16 hodin.

15
00:00:50,800 --> 00:00:54,000
Nakládání ukončeno.
Právě se chystám k odletu.

16
00:00:54,600 --> 00:00:57,900
Hangáru 2, připravit k přistání.

17
00:00:59,100 --> 00:01:02,600
Bezpečnostní opatření prvního stupně
zůstává v platnosti.

18
00:01:02,700 --> 00:01:06,000
Mohl byste potvrdit poslední náklad
nadporučíku?

19
00:01:18,700 --> 00:01:20,800
26.8 kilogramů tripolymerové sloučeniny.

20
00:01:22,000 --> 00:01:27,900
11.8 kilogramů slitiny molybdenu a kobaltu.
1.3 kilogramu bioplastového stínění.

21
00:01:31,700 --> 00:01:34,500
Izolační pole raketoplánu
nonimální.

22
00:01:35,500 --> 00:01:37,200
........