1
00:00:01,790 --> 00:00:05,370
Kapitánův deník,
hvězdné datum 43989.1

2
00:00:05,500 --> 00:00:09,460
Dorazili jsme na Jouret IV,
protože jsme zachytili nouzové volání

3
00:00:09,590 --> 00:00:12,670
z jedné z nejvzdálenějších
kolonií Federace.

4
00:00:16,140 --> 00:00:18,430
- Nějaké signály z povrchu?
- Ne, pane.

5
00:00:18,560 --> 00:00:21,430
Už víc jak 12 hodin není z kolonie
hlášena žádná komunikace.

6
00:00:21,560 --> 00:00:24,190
- Zachytily senzory nějaký život?
- Ne.

7
00:00:24,310 --> 00:00:28,520
Prostředí na povrchu je bezpečné
pro transport, komandére.

8
00:00:46,330 --> 00:00:47,710
Pane O'Briene.

9
00:00:47,840 --> 00:00:51,460
Ověřte souřadnice
kolonie New Providence.

10
00:00:51,590 --> 00:00:53,090
Souřadnice ověřeny.

11
00:00:53,210 --> 00:00:55,380
Jste v centru města.

12
00:01:21,720 --> 00:01:24,890
Kapitánův deník,
hvězdné datum 43992.6.

13
00:01:25,010 --> 00:01:28,310
Admirál Hanson a nadporučík
Shelby z Taktické sekce

14
00:01:28,430 --> 00:01:31,810
přiletěli prozkoumat zmizení
kolonie New Providence.

15
00:01:31,940 --> 00:01:34,850
Žádné pozůstatky
po 900 obyvatelích.

16
00:01:34,980 --> 00:01:39,610
Pravdou je.... sakra
nejsme připraveni.

17
00:01:40,280 --> 00:01:42,200
Věděli jsme, že
přijdou již delší dobu.

18
00:01:42,320 --> 00:01:45,030
Vložili jsme do toho všechny
své schopnosti, ale stejně...

19
00:01:45,160 --> 00:01:49,580
- Myslíte, že jsou to Borgové?
- Přesně to tady mám zjistit.

20
00:01:49,700 --> 00:01:54,330
Podmínky na povrchu jsou stejné,
jako z vaší zprávy o systému J-25.

21
00:01:54,460 --> 00:01:57,460
Komandér Riker psal ty
........