1
00:00:25,080 --> 00:00:28,720
Ľudia Zeme,
stojíte tu sami.

2
00:00:30,000 --> 00:00:33,520
Poplach, votrelec.

3
00:00:33,520 --> 00:00:35,000
Poplach.

4
00:01:24,160 --> 00:01:26,600
Poď sem skafander,
poď k Doktorovi.

5
00:01:42,880 --> 00:01:46,480
Mám to!

6
00:02:23,481 --> 00:02:25,481
DOCTOR WHO S07E00
Doktor, Šatník a Vdova.

7
00:02:25,482 --> 00:02:26,482
Sk Titulky: Maťo

8
00:03:00,440 --> 00:03:01,760
Haló?

9
00:03:03,640 --> 00:03:05,640
Haló?

10
00:03:05,640 --> 00:03:07,440
Haló?
Ste v poriadku?

11
00:03:08,840 --> 00:03:10,480
Ste zranený?

12
00:03:11,720 --> 00:03:13,200
Spadli ste?

13
00:03:14,480 --> 00:03:15,800
Odkiaľ ste spadli?

14
00:03:17,080 --> 00:03:18,840
Prilba...

15
00:03:18,840 --> 00:03:19,960
Fajn. Len...

16
00:03:19,960 --> 00:03:21,840
Len mi dovoľte...

17
00:03:21,840 --> 00:03:24,240
Nechcem ti ublížiť.

18
00:03:26,760 --> 00:03:29,240
Ja nevidím!
Som slepý!

19
00:03:29,240 --> 00:03:30,400
Och, nie láska.
Nie.

20
00:03:30,400 --> 00:03:33,800
Len máš zrejme
naopak prilbu.

21
00:03:33,800 --> 00:03:35,240
Ako sa ti to podarilo?

22
00:03:35,240 --> 00:03:37,760
Pri obliekaní som mal naponáhlo.

23
00:03:44,480 --> 00:03:46,600
Cyril, prečo si hore?

24
........