1
00:00:05,720 --> 00:00:10,760
"Podle skutečných událostí"

2
00:00:14,320 --> 00:00:18,560
"Jedině mrtví se dočkali konce války."

3
00:00:18,640 --> 00:00:21,920
Platón

4
00:00:55,120 --> 00:00:57,240
"Somálsko, východní Afrika, 1992"

5
00:01:01,400 --> 00:01:05,880
Léta válek mezi klany
vyvolala hladomor biblických rozměrů.

6
00:01:08,840 --> 00:01:11,960
300 000 civilistů umírá hlady.

7
00:01:15,880 --> 00:01:19,080
Hlavnímu městu Mogadišu
vládne nejmocnější z velitelů,

8
00:01:19,160 --> 00:01:21,320
Mohamed Farrah Aidíd.

9
00:01:24,840 --> 00:01:27,880
Zabavuje mezinárodní dodávky potravin.

10
00:01:27,960 --> 00:01:30,280
Hlad je jeho zbraň.

11
00:01:37,240 --> 00:01:38,920
Svět na to reaguje.

12
00:01:39,000 --> 00:01:45,400
Na dodávky dohlíží 20 tisíc
příslušníků námořní pěchoty USA.

13
00:01:54,200 --> 00:01:56,040
Duben 1993

14
00:01:56,120 --> 00:02:01,080
Aidíd vyčká, až se námořnictvo stáhne,

15
00:02:01,240 --> 00:02:05,640
a pak vyhlásí zbývajícím
jednotkám OSN válku.

16
00:02:11,600 --> 00:02:15,600
V červnu Aidídova milice napadne
a pobije 24 pákistánských vojáků

17
00:02:15,680 --> 00:02:18,560
a začne se zaměřovat
na americkou posádku.

18
00:02:25,160 --> 00:02:28,120
Koncem srpna vysílá Amerika
do Mogadiša elitní jednotky

19
00:02:28,200 --> 00:02:30,960
Delta Force, Rangers a 160. SOAR,

20
00:02:31,040 --> 00:02:34,400
aby odstranily Aidída
a znovu nastolily pořádek.

21
00:02:38,640 --> 00:02:41,720
Akce měla trvat tři týdny,

22
00:02:41,800 --> 00:02:46,240
ale po šesti týdnech začínal
být Washington netrpělivý.

23
00:02:53,000 --> 00:02:58,440
ČERNÝ JESTŘÁB SESTŘELEN
........