1
00:00:06,270 --> 00:00:11,139
Byla to ruka Boží, která
rozhodovala o výsledku bitev,

2
00:00:11,310 --> 00:00:15,542
o osudu národů a
o životě či smrti králů.

3
00:00:15,710 --> 00:00:18,224
To ví každý.

4
00:00:20,350 --> 00:00:24,901
Byla zima,
období mrazu a smrti.

5
00:00:25,070 --> 00:00:29,302
Král leží na smrtelné posteli.
Je to Eduard III. Vyznavač.

6
00:00:29,470 --> 00:00:34,863
Zemřel bezdětný a nebylo
jasné, kdo bude jeho nástupcem.

7
00:00:35,030 --> 00:00:39,421
Protože nebylo žádného dědice,
mnozí o sobě smýšleli jako o příštím králi,

8
00:00:39,590 --> 00:00:43,902
včetně cizích princů
jako byl vévoda Vilém I. Normandský.

9
00:00:44,470 --> 00:00:48,782
Mezi těmi, kteří se sešli u
postele umírajícího saského krále,

10
00:00:48,950 --> 00:00:52,943
byl budoucí nejmocnější muž
v Anglii, Harold Godwinson,

11
00:00:53,110 --> 00:00:56,944
který se už viděl na královském trůnu.

12
00:00:57,110 --> 00:01:01,228
Doufal, že mu král Eduard
naznačí to samé.

13
00:01:02,950 --> 00:01:07,341
Pak se Eduard natáhl a dotkl
se Haroldovy ruky.

14
00:01:07,510 --> 00:01:10,627
Ale dává mu požehnání
nebo ho proklíná?

15
00:01:10,790 --> 00:01:13,588
Byla tohle ruka Boží, která
z něj udělá krále?

16
00:01:13,750 --> 00:01:17,220
Nikdo to nevěděl jistě,
ale Harold nepochyboval.

17
00:01:17,310 --> 00:01:19,266
Harold se zmocnil koruny.

18
00:01:19,430 --> 00:01:23,184
Otázkou ale je,
jak dlouho mu vydrží?

19
00:01:25,110 --> 00:01:32,903
Pak se na dubnovém nebi objevila
ruka Boží v podobě komety, vlasatice,

20
00:01:32,990 --> 00:01:37,586
a všichni věděli, že tohle
není požehnání, ale ďáblovo znamení.

21
00:01:37,790 --> 00:01:40,463
Psal se rok 1066.
........