1
00:00:07,382 --> 00:00:17,601
Překlad: Sonny & exi

2
00:01:38,640 --> 00:01:41,059
"Do Kartága jsem přišel,

3
00:01:41,101 --> 00:01:43,562
kde kotel bezbožných

4
00:01:43,604 --> 00:01:46,648
zněl stále v mých uších."

5
00:01:46,648 --> 00:01:49,234
To jsou slova Svatého Augustína

6
00:01:49,276 --> 00:01:50,944
napsaná před 1500 lety.

7
00:01:50,986 --> 00:01:53,655
Jeho cesta k pánu
byla klopotná,

8
00:01:53,697 --> 00:01:55,949
naplněná mnoha nezdary.

9
00:01:55,991 --> 00:01:58,493
V Kartágu,
v Kartágu u moře,

10
00:01:58,493 --> 00:02:01,330
našel město zaslíbené požitkům,

11
00:02:01,371 --> 00:02:04,499
slastem, pokušením,

12
00:02:04,541 --> 00:02:07,544
které nás oddalují
od našeho lepšího já.

13
00:02:07,586 --> 00:02:09,755
A v tom místě podlehl tomu,

14
00:02:09,796 --> 00:02:11,715
co mu bylo nabízeno.

15
00:02:13,926 --> 00:02:16,803
Podlehl.

16
00:02:16,845 --> 00:02:19,264
Pánové, Atlantic City

17
00:02:19,306 --> 00:02:23,143
je vnoučetem této již
neexistující metropole.

18
00:02:23,185 --> 00:02:26,605
Pokud mě tu budete chtít nahradit

19
00:02:26,647 --> 00:02:29,816
a pokud vás
inspektor Elliot přijme,

20
00:02:29,858 --> 00:02:34,905
budou vás denně uplácet,
pokoušet a k něčemu nutit.

21
00:02:34,947 --> 00:02:37,282
Přiveďte tanečnice.

22
00:02:42,871 --> 00:02:45,666
Můj partner, agent Eric Sebso,

23
00:02:45,666 --> 00:02:50,295
zemřel na infarkt při výkonu služby.

24
00:02:50,337 --> 00:02:53,131
........