1
00:00:01,670 --> 00:00:03,730
<i>Brought to you by D-Fansubs
D r a m a F a n s u b s</i>

2
00:00:06,570 --> 00:00:10,350
<i>Preklad: mi0</i>

3
00:00:10,360 --> 00:00:11,360
<Epizóda 13>

4
00:00:37,090 --> 00:00:41,390
- Proste to vyrieš!
- Ako mám vyriešiť niečo, čo nepoznám?

5
00:01:23,160 --> 00:01:26,690
<i>Tvoj brat, ktorý ako 17-ročný zomrel je na tom horšie než on.
Čo je na ňom také poľutovaniahodné?</i>

6
00:01:26,890 --> 00:01:29,160
<i>Dúfam, že ma neznáša.</i>

7
00:01:29,230 --> 00:01:35,100
<i>Pokiaľ netrpí je v poriadku, že ma neznáša.</i>

8
00:01:35,520 --> 00:01:40,400
<i>Ak sa má dobre, kiež by tak žila naďalej.</i>

9
00:01:40,600 --> 00:01:47,390
<i>Pre mňa je úbohejší tvoj mŕtvy brat.
Tamten chlap je aspoň nažive.</i>

10
00:01:49,030 --> 00:01:50,180
<i>Bo-Ra,</i>

11
00:01:52,090 --> 00:01:56,260
<i>ty vieš kto som.</i>

12
00:01:57,480 --> 00:01:59,510
<i>Neznášaj ma.</i>

13
00:02:00,240 --> 00:02:04,930
<i>Netrp takto, proste ma neznášaj.</i>

14
00:02:42,130 --> 00:02:43,230
Bo-Ra!

15
00:02:50,130 --> 00:02:53,850
Prepáč, nič som tým nemyslel... len...

16
00:02:57,580 --> 00:02:59,700
Prečo si tu?

17
00:03:01,650 --> 00:03:04,230
Pýtam sa, prečo si prišiel?

18
00:03:04,550 --> 00:03:05,180
Bo-Ra...

19
00:03:05,180 --> 00:03:07,290
Čakal si tu na mňa?

20
00:03:08,690 --> 00:03:10,450
Je tak?

21
00:03:12,450 --> 00:03:18,880
Idiot! Prečo tu na mňa čakáš?

22
00:03:20,310 --> 00:03:23,490
Prečo tu na mňa čakáš?

23
00:03:50,270 --> 00:03:51,280
Čo je ?

24
00:03:52,620 --> 00:03:54,810
Už tu na teba chvíľu čaká.

........