1
00:00:00,887 --> 00:00:02,171
<i>Viděli jste....</i>

2
00:00:02,222 --> 00:00:03,538
Jediná silnější věc
než tvoje touha po krvi

3
00:00:03,590 --> 00:00:05,240
je láska k té dívce.

4
00:00:05,308 --> 00:00:07,893
Tvoje lidskost tě zabíjí.

5
00:00:07,978 --> 00:00:09,678
Vypni ji!

6
00:00:09,729 --> 00:00:11,480
Cos to udělal?
- Napravil jsem ho.

7
00:00:11,547 --> 00:00:14,183
Bojuj s tím. Ciť něco.
Cokoliv, Stefane.

8
00:00:14,234 --> 00:00:16,051
Protože jestli to neuděláš
ztratíš mě navždy.

9
00:00:16,102 --> 00:00:19,438
Slyšel jsem o tobě.
Bláznivý, impulsivní upír.

10
00:00:19,522 --> 00:00:21,056
Zamilovaný do dívky
svého bratra.

11
00:00:21,107 --> 00:00:23,993
Dokud je Klaus naživu,
dělám co říká.

12
00:00:30,233 --> 00:00:32,151
Co to k čertu děláš?

13
00:00:32,218 --> 00:00:33,585
Získává svou svobodu.

14
00:00:33,670 --> 00:00:35,671
Já Klause měl. Už mohlo
být po všem.

15
00:00:35,738 --> 00:00:37,089
My to překonáme.

16
00:00:37,173 --> 00:00:39,041
Nikdy nedostaneme
Stefana zpátky.

17
00:00:39,092 --> 00:00:41,343
Pak ho necháme jít.

18
00:00:41,411 --> 00:00:43,745
Co teď?
- Teď se shledám s rodinou.

19
00:00:43,797 --> 00:00:46,198
Myslíš ty lidi,
které vozíš kolem v rakvích.

20
00:00:46,266 --> 00:00:47,900
Co se děje, Klausi.
Něco jsi ztratil?

21
00:00:47,934 --> 00:00:51,270
Zabiju tě a každého
koho jsi kdy potkal.

22
00:00:51,354 --> 00:00:53,973
Udělej to a už nikdy
........