1
00:00:04,276 --> 00:00:05,993
Myslím, že chce,
abychom pokračovali v jeho práci.

2
00:00:06,826 --> 00:00:09,393
Zachraňovali lidi, lovili potvory --
rodinný podnik.

3
00:00:11,026 --> 00:00:13,960
Nechápu tu tvoji zaslepenost vůči němu.

4
00:00:13,993 --> 00:00:16,126
Tomu se říká: být dobrým synem!

5
00:00:17,960 --> 00:00:20,793
Byl jsi jen naštvaný,
že už mě nemůžeš dál kontrolovat.

6
00:00:29,060 --> 00:00:33,193
Jestlipak tvoji chlapci vědí,
jak moc je jejich tatínek miluje.

7
00:00:41,459 --> 00:00:42,826
Tati?

8
00:00:47,459 --> 00:00:49,327
Řekl ti něco?

9
00:00:49,360 --> 00:00:50,659
Ne.

10
00:00:53,026 --> 00:00:54,260
Já se vyrovnávám
s tátovou smrtí.

11
00:00:56,060 --> 00:00:57,926
A ty?

12
00:02:09,559 --> 00:02:12,592
Supernatural 2x03 - Krvežíznívost

13
00:02:51,010 --> 00:02:52,142
Whoo!

14
00:02:52,175 --> 00:02:53,309
Poslouchej jak vrní.

15
00:02:53,342 --> 00:02:54,976
Slyšel jsi někdy něco hezčího?

16
00:02:55,010 --> 00:02:57,476
Jestli pořebujete chvíli sami pro sebe,
stačí říct, Deane.

17
00:02:57,509 --> 00:02:59,609
Oh, neposlouchej ho,
děťátko.

18
00:02:59,643 --> 00:03:01,715
On nám nerozumí.

19
00:03:02,134 --> 00:03:03,768
Máš dobrou náladu.

20
00:03:03,801 --> 00:03:05,267
Proč bych neměl mít?

21
00:03:05,301 --> 00:03:06,568
Nemám ponětí.

22
00:03:06,601 --> 00:03:09,201
Mám své auto, máme případ.

23
00:03:09,234 --> 00:03:10,401
Věci se zlepšují.

24
........