1
00:00:50,480 --> 00:00:52,038
<i>Battle Bridge.
v 11 hodin večer.</i>

2
00:01:30,280 --> 00:01:33,558
Haló!
Mluví k vám Edgar Wallace!

3
00:02:13,999 --> 00:02:18,999
<b>GORILA ZE SOHO</b>

4
00:03:53,700 --> 00:03:57,959
Jedná se o pohřešovaného muže, Richarda Ellise
z Canberry, Australie. Obchodníka s vlnou,

5
00:03:58,040 --> 00:04:01,430
věk 66 let, svobodný mládenec.
- Byl vytažen z řeky Temže...

6
00:04:02,080 --> 00:04:05,470
2 hodiny před příchodem policie.
- Ano. Příčina smrti?

7
00:04:05,600 --> 00:04:07,511
Utonutí.
- Jste si tím jistý?

8
00:04:07,600 --> 00:04:10,990
Absolutně. To se může lehce stát
během takové mlhavé noci.

9
00:04:11,600 --> 00:04:14,990
To je tak všechno,
co vám k tomu mohu říci.

10
00:04:15,480 --> 00:04:18,870
Inspektore, já jsem lékař, a ne detektiv.
- To je pro vás lepší.

11
00:04:19,480 --> 00:04:23,393
Musím zjistit příčinu smrti.
- Vaše zkušenosti mi mohou velmi pomoci.

12
00:04:23,480 --> 00:04:27,393
Tohle jsou osobní věci toho mrtvého muže?
- Osobní věci?

13
00:04:27,480 --> 00:04:31,917
V peněžence je víc než 500 liber!
- Nu, vždyť Ellis byl milionář.

14
00:04:33,920 --> 00:04:35,399
Co to...

15
00:04:40,480 --> 00:04:43,392
Co je to?
- Mě to připadá jako panenka.

16
00:04:43,480 --> 00:04:48,315
Výborně, že jste mne na to
upozornil. Je na tom nějaký nápis.

17
00:04:49,480 --> 00:04:52,870
Jen to nemohu přečíst.
- Bylo to ve vodě dost dlouho.

18
00:04:53,480 --> 00:04:57,632
To nemyslím. Nemohu rozluštit
to písmo. Chápete? Podívejte.

19
00:04:59,880 --> 00:05:02,872
Váš čaj, sire Arthure.
- Děkuji vám, má drahá.

20
00:05:02,960 --> 00:05:07,397
Úmrtní list se zdá být v pořádku.
Škoda, že ta panenka nemůže mluvit.

21
00:05:07,480 --> 00:05:10,870
........