1
00:00:00,000 --> 00:00:03,778
Přeložil : Martanius
Zpracoval : Martanius

2
00:00:40,514 --> 00:00:43,885
Proč se chceš oženit s mou dcerou ?

3
00:00:45,928 --> 00:00:46,847
Pane Paik...

4
00:00:47,607 --> 00:00:52,474
Pocházím s rybářské vesnice, ale mám ambice.

5
00:00:53,740 --> 00:00:55,707
A jaké to jsou ambice ?

6
00:00:57,099 --> 00:00:58,718
Otevřit si restauraci.

7
00:00:59,579 --> 00:01:01,862
A jednoho dne vlastnit svůj hotel.

8
00:01:02,855 --> 00:01:06,403
Co si váš otec myslí o svatbě ?

9
00:01:08,302 --> 00:01:09,426
Můj otec ?

10
00:01:14,249 --> 00:01:16,318
Je mrtvý.

11
00:01:18,194 --> 00:01:21,767
Co můžete udělat pro mou dceru ?

12
00:01:23,190 --> 00:01:24,238
Cokoliv.

13
00:01:26,372 --> 00:01:28,443
I pracovat pro mne ?

14
00:01:30,026 --> 00:01:31,177
Samozřejmě.

15
00:01:33,729 --> 00:01:38,565
Proč bych měl vdávat svou dceru s někým,
kdo se vzdává svých snů tak snadno ?

16
00:01:40,614 --> 00:01:41,811
Protože...

17
00:01:42,726 --> 00:01:44,421
...ona je můj sen.

18
00:01:44,421 --> 00:01:45,252
Pane.

19
00:02:25,761 --> 00:02:26,985
Co to děláš ?

20
00:02:27,763 --> 00:02:29,077
Zbláznila ses ?

21
00:03:56,517 --> 00:03:58,771
Co se stalo mezi tebou a jím ?

22
00:04:00,409 --> 00:04:01,741
Kým ?

23
00:04:03,403 --> 00:04:04,664
Michaelem.

24
00:04:04,664 --> 00:04:06,018
To je směšné.

25
00:04:07,714 --> 00:04:08,798
........