1
00:00:00,730 --> 00:00:04,510
PRO
HRST
DOLARŮ

2
00:00:04,515 --> 00:00:04,985
HRST
DOLARŮ

3
00:00:04,990 --> 00:00:05,280
DOLARŮ

4
00:02:49,342 --> 00:02:51,462
Ty? Zase ty? Vypadni!

5
00:02:54,660 --> 00:02:58,217
Řekl jsem, ať jdeš. Vypadni!

6
00:03:04,413 --> 00:03:06,812
Běž! Běž!

7
00:03:14,847 --> 00:03:16,805
Papa!

8
00:03:19,244 --> 00:03:22,920
Prašivý pse! Zaplatíš!

9
00:03:27,838 --> 00:03:29,077
Ha...

10
00:03:44,388 --> 00:03:45,266
Jdeme.

11
00:05:39,154 --> 00:05:42,951
Vítám vás, seňor.
Jmenuji se Juan de Dios.

12
00:05:43,231 --> 00:05:45,069
Jsem tady zvoník.

13
00:05:45,150 --> 00:05:49,667
Pročpak jste tady?
Možná, setkat se s Rojovými? Ne, ne Rojosovi.

14
00:05:50,145 --> 00:05:52,744
Nebo s Baxtery? Ne, asi ne.

15
00:05:53,024 --> 00:05:55,622
Chcete zbohatnout?
Pak je tohle to správné místo.

16
00:05:55,783 --> 00:05:57,702
Když budete používat mozek.

17
00:05:57,862 --> 00:06:01,619
Proto všichni tady hodně zbohatli,

18
00:06:01,899 --> 00:06:03,618
nebo jsou po smrti.

19
00:06:03,818 --> 00:06:06,736
Chcete něco koupit?
Nějaké zbraně? Lihoviny?

20
00:06:06,936 --> 00:06:10,293
Vy nekupujete, vy prodáváte.
Prodáváte olovo za zlato?

21
00:06:10,573 --> 00:06:12,972
Tady zbohatnete. Nebo zemřete.

22
00:06:13,252 --> 00:06:15,450
Juan de Dios bude zase zvonit.

23
00:06:31,440 --> 00:06:36,397
Nazdar, amigo. Není moc chytré
cestovat tak daleko od domova.
........