1
00:00:16,940 --> 00:00:21,601
QUANTEZ

2
00:01:30,958 --> 00:01:36,351
Titulky gogo

3
00:01:37,354 --> 00:01:47,739
Príjemné sledovanie vám želá gogo

4
00:01:50,669 --> 00:01:53,036
Gato, použi
indiánske triky...

5
00:01:53,038 --> 00:01:55,338
zmaž stopy a urob falošné.

6
00:01:55,340 --> 00:01:57,533
Hliadka nás tu nikdy nanájde.

7
00:02:28,440 --> 00:02:30,065
Nie je ani tieň po nich!

8
00:02:31,376 --> 00:02:34,044
Nevzdajú sa pomsty a smrti.

9
00:02:34,046 --> 00:02:36,672
Nemal som byť tak horlivý
s tou zbraňou, že?

10
00:02:37,315 --> 00:02:39,645
Nemali sme zabíjať!

11
00:02:39,818 --> 00:02:42,478
Muži sledujú viac krv než peniaze!

12
00:02:43,388 --> 00:02:44,978
Tu prichádza hliadka!

13
00:02:49,361 --> 00:02:52,851
Vidíš!
Idú tam ako šváby!

14
00:03:03,875 --> 00:03:07,574
-Jednu vec by sme mali vyriešenú.
-Jo, ale to nebolo to najhoršie!

15
00:03:07,979 --> 00:03:09,137
Najeme sa?

16
00:03:09,214 --> 00:03:10,873
Nie, počkáme.

17
00:03:12,350 --> 00:03:14,179
Daj sem.

18
00:03:27,399 --> 00:03:28,989
Chcem to mať pri sebe, to je všetko!

19
00:03:29,367 --> 00:03:31,167
Teraz to budeš mať na tele...

20
00:03:31,169 --> 00:03:33,336
nik s ak nim nedostane!

21
00:03:33,338 --> 00:03:35,304
Vždy vtipný!

22
00:03:35,640 --> 00:03:38,664
Je to ešte ďaleko do Quantez,
a to nie je sranda!

23
00:03:38,877 --> 00:03:41,867
-Dobre!
-Nebudeme čakať na Gata?

24
00:03:42,180 --> 00:03:43,313
........