1
00:00:01,000 --> 00:00:02,750
Srpen 1492

2
00:00:03,000 --> 00:00:05,250
Juan Borgia je hrdinou

3
00:00:05,500 --> 00:00:08,167
In Nomine patris et filii.

4
00:00:08,417 --> 00:00:11,292
Tak jako Cristoforo Castanea
bude navěky zatracen,

5
00:00:11,583 --> 00:00:13,625
Juan Borgia bude oslavován.

6
00:00:13,875 --> 00:00:14,875
a nemravný.

7
00:00:15,125 --> 00:00:15,917
Franceschetto!

8
00:00:16,958 --> 00:00:18,250
Je tu ještě jedna drobnost,

9
00:00:19,250 --> 00:00:20,250
tvá manželka.

10
00:00:20,667 --> 00:00:22,750
Lucrezia Borgia je zasnoubená

11
00:00:23,000 --> 00:00:24,792
Tvůj strýc
zařídil výhodnější sňatek

12
00:00:25,000 --> 00:00:26,625
s Donem Gasparem de Procida.

13
00:00:26,958 --> 00:00:28,000
a zmatená.

14
00:00:28,208 --> 00:00:30,375
Nejprve jsem neshledala
Dona Gaspara spontánního,

15
00:00:30,750 --> 00:00:33,458
ale nyní je jím část mého já unešena.

16
00:00:33,875 --> 00:00:36,875
Cesare Borgia je biskupem Valencie

17
00:00:37,083 --> 00:00:38,375
Ale já nechci být knězem.

18
00:00:38,667 --> 00:00:40,000
Nemám pro to duši.

19
00:00:40,250 --> 00:00:40,917
a zamilovaný.

20
00:00:41,125 --> 00:00:44,000
Byla tam dívka.
Moje vášeň je příliš prudká.

21
00:00:44,292 --> 00:00:46,500
Rodrigo Borgia je vážený

22
00:00:46,750 --> 00:00:48,333
Jsme jedna rodina.

23
00:00:48,583 --> 00:00:49,375
Salute!

24
00:00:49,625 --> 00:00:50,292
a nenáviděný.

........