1
00:00:29,966 --> 00:00:34,112
<i>Všetky deti veria na mágiu.
Prestanú veriť, keď vyrastú.</i>

2
00:00:34,388 --> 00:00:38,876
<i>Okrem tých, ktorí od nej zo sklamania
nad realitou už nič nečakajú.</i>

3
00:02:27,895 --> 00:02:30,247
Prestaň, idiot!
Nepatríš k nám!

4
00:02:32,628 --> 00:02:35,114
Ten idiot nám pokazil zábavu!

5
00:03:13,268 --> 00:03:14,973
Už si hore, J.R.?

6
00:05:09,644 --> 00:05:11,832
<i>Viem, kde sa skrývaš, J.R.</i>

7
00:05:11,956 --> 00:05:13,474
<i>Si v práčovni.</i>

8
00:05:13,715 --> 00:05:16,027
<i>Mám pre teba malé prekvapenie.</i>

9
00:06:19,809 --> 00:06:21,876
Thomas, raňajky sú už dávno na stole.

10
00:06:22,044 --> 00:06:24,308
Priveď starého otca a poď jesť.

11
00:06:25,272 --> 00:06:26,600
A prosím...

12
00:06:27,147 --> 00:06:28,211
Pusť toho psa.

13
00:06:56,511 --> 00:06:58,101
Vstávaj, starý!

14
00:07:01,093 --> 00:07:02,156
Vstávaj, a švihom!

15
00:07:09,629 --> 00:07:10,468
No tak.

16
00:07:13,200 --> 00:07:17,014
Počkaj, počkaj... Hotovo.

17
00:07:18,834 --> 00:07:22,000
Čo?
Čo mi to robíš?

18
00:07:23,204 --> 00:07:25,436
- Tak poďme.
- Vojna sa skončila!

19
00:07:26,486 --> 00:07:30,339
Chytil som poloslepého, diabetického vojaka.
Nemám talent.

20
00:07:30,677 --> 00:07:34,224
Thomas, hovoríš o svojom starom otcovi.
Poprosila by som trochu rešpektu.

21
00:07:34,991 --> 00:07:36,555
No čo, veď má pravdu.

22
00:07:38,730 --> 00:07:40,169
Dobré ráno, Thomas.

23
00:07:42,040 --> 00:07:44,636
Julie?
Kde mám lieky?

........