1
00:01:11,640 --> 00:01:15,480
<i>Adolf Hitler napadl
Polsko v září 1939,</i>

2
00:01:15,520 --> 00:01:18,320
<i>čímž začala 2. světová válka.</i>

3
00:01:18,360 --> 00:01:22,160
<i>Během zimy roku 1942 německá
armáda mrzla a hladověla</i>

4
00:01:22,200 --> 00:01:26,540
<i>v zasněženém Rusku, kde Hitlerův
nejlepší generál zemřel na infarkt.
Pozn.: Walther von Reichenau</i>

5
00:01:27,000 --> 00:01:29,840
<i>A Amerika vstoupila do války.</i>

6
00:01:29,880 --> 00:01:32,760
<i>Objevily se první
pochybnosti o Hitlerově snu -</i>

7
00:01:32,800 --> 00:01:36,560
<i>o Tisícileté Německé říši.</i>

8
00:01:36,600 --> 00:01:40,400
<i>Během toho, co povyšoval a degradoval
generály, a zima přituhovala,</i>

9
00:01:40,440 --> 00:01:44,280
<i>bylo 15 vysokých funkcionářů pověřeno
ze svých velitelství a ministerstev</i>

10
00:01:44,320 --> 00:01:48,120
<i>setkáním v rezidenci na poklidném
břehu jezera Wannsee nedaleko Berlína</i>

11
00:01:49,080 --> 00:01:51,920
<i>daleko od krize na frontě.</i>

12
00:01:51,960 --> 00:01:55,800
<i>Během dvou hodin tito muži
navždy změnili svět.</i>

13
00:01:57,760 --> 00:02:01,560
<i>Pouze jeden jediný záznam toho,
co zde bylo řečeno a vykonáno,</i>

14
00:02:01,600 --> 00:02:05,400
<i>přežil trosky toho, co bylo
nazýváno Tisíciletou říší.</i>

15
00:02:16,960 --> 00:02:20,320
- Kolik máte pásek?
- Dost na čtyři hodiny, pane.

16
00:02:20,360 --> 00:02:23,680
Zbytečně moc.
Na dvě hodiny budou stačit.

17
00:02:42,880 --> 00:02:44,760
Máme jich dost? Kolik se jich rozbilo?

18
00:02:44,800 --> 00:02:47,680
Jsem si jist,
že máme dostatečné zásoby, pane.

19
00:02:47,720 --> 00:02:49,600
Jste si jist, nebo to víte?

20
00:02:49,640 --> 00:02:51,480
Vím to, pane.

21
00:02:51,520 --> 00:02:55,360
Spočtěte cenu. Uhradí ji.
Podáte mi samostatné hlášení.

22
........