1
00:00:07,300 --> 00:00:08,700
Si v poriadku?

2
00:00:08,800 --> 00:00:09,900
Premýšľam.

3
00:00:09,900 --> 00:00:11,700
Premýšľanie ťa na vrchol nedostane.

4
00:00:11,700 --> 00:00:13,300
Mami, máš ma povzbudzovať.

5
00:00:13,300 --> 00:00:15,100
Nie, mám ťa trénovať.

6
00:00:15,100 --> 00:00:17,200
Čím pomalšie lezieš, tým viac sa unavíš.

7
00:00:25,600 --> 00:00:27,400
Asi 30cm nad tebou vľavo je chyt.

8
00:00:27,400 --> 00:00:28,400
Viem.

9
00:00:32,000 --> 00:00:33,200
Výborne.

10
00:00:34,200 --> 00:00:35,900
Pokračuj, už si skoro tam zlatko.

11
00:00:35,900 --> 00:00:37,400
Už nemôžem. Mám kŕč v lýtku.

12
00:00:37,400 --> 00:00:38,700
Nesmieš stáť na prstoch.

13
00:00:38,700 --> 00:00:39,600
Postav sa na celú šľapu.

14
00:00:39,600 --> 00:00:40,200
- Nedokážem to.
- Ale áno, dokážeš.

15
00:00:40,200 --> 00:00:42,300
Dokážeš vyliezť až na vrchol.

16
00:00:49,600 --> 00:00:50,600
V poriadku, mám ťa.

17
00:00:50,600 --> 00:00:52,500
- Si v poriadku?
- Vyzerá to tak, že si sa mýlila.

18
00:00:52,500 --> 00:00:54,100
Áno, ale išlo ti to výborne.

19
00:00:54,100 --> 00:00:55,300
Vyššie si sa ešte nedostala.

20
00:00:55,300 --> 00:00:57,600
- Som na teba hrdá.
- Necítim sa dobre.

21
00:00:57,600 --> 00:00:59,000
Ok, poď dole.

22
00:01:01,000 --> 00:01:01,900
Mami?

23
00:01:03,400 --> 00:01:04,400
Mami, si v poriadku?

24
00:01:11,600 --> 00:01:12,600
Oh, bože.

25
........