1
00:00:32,750 --> 00:00:35,400
NETVOR
Preložila janulka841

2
00:01:21,950 --> 00:01:23,975
A tu je ďalší kandidát
na prezidenta Zelenej komisie

3
00:01:24,052 --> 00:01:26,680
Buckstonovej strednej školy,
Kyle Kingson.

4
00:01:34,162 --> 00:01:35,993
Či už je to dobre alebo nie...

5
00:01:37,065 --> 00:01:41,001
ste absolútne neatraktívni ľudia.

6
00:01:41,069 --> 00:01:44,698
Pretiahnutá tvár, zášklby,
ksicht ako postavený z lega?

7
00:01:46,074 --> 00:01:48,907
Alebo ste len jednoducho neboli
pri tom, keď sa rozdávala krása.

8
00:01:49,277 --> 00:01:53,304
Tak či tak,
prijmime nevyhnutné zlo.

9
00:01:53,781 --> 00:01:55,214
Pekní ľudia to majú ľahšie.

10
00:01:55,984 --> 00:01:58,214
Skrátka je to tak.

11
00:02:06,928 --> 00:02:11,332
Takže... Čo má toto spoločné

12
00:02:11,332 --> 00:02:13,197
s kandidatúrou na prezidenta
Zelenej komisie?

13
00:02:14,235 --> 00:02:16,669
Nie veľa. Iba to,...

14
00:02:17,238 --> 00:02:20,366
že vy ma nikdy nebudete voliť kvôli
mojmu záujmu o životné prostredie.

15
00:02:21,242 --> 00:02:24,370
Mňa životné prostredie nezaujíma.
Len to vyzerá dobre v záznamoch.

16
00:02:24,846 --> 00:02:26,279
Ale vy sa musíte opýtať
samých seba,

17
00:02:26,347 --> 00:02:30,078
či by ste ma mali voliť iba preto,
že som bohatý, populárny,

18
00:02:30,752 --> 00:02:33,585
dobre vyzerajúci chalan,
ktorý má slávneho otca.

19
00:02:34,555 --> 00:02:36,887
A odpoveď je,
do pekla, jasné.

20
00:03:00,681 --> 00:03:03,047
Gratulujem, chlape,
bol si perfektný.

21
00:03:03,117 --> 00:03:05,244
Absolútne úžasný prejav.


22
........