1
00:00:00,794 --> 00:00:05,394
Lasery s výkonem umožňujícím
přeřezat pevný kámen,

2
00:00:05,795 --> 00:00:11,395
akustické komory, které by mohly
sloužit pro meziplanetární komunikaci,

3
00:00:12,396 --> 00:00:17,196
a architektura určená pro využití
kosmické energie.

4
00:00:18,397 --> 00:00:23,297
To jsou příklady naší moderní
technologie?

5
00:00:23,498 --> 00:00:29,698
Nebo jsou to příklady ohromujících
úspěchů používaných v dávné minulosti?

6
00:00:29,899 --> 00:00:34,598
Jediný způsob, jak mohli být tyto obří
bloky z kamene vyjmuty ze skály

7
00:00:34,599 --> 00:00:38,999
je nějaký druh laseru, nebo nástroje
umožňujícího zkapalnit skálu.

8
00:00:39,800 --> 00:00:43,371
Tyto chrámy byli používané pro
komunikaci s bohy

9
00:00:43,372 --> 00:00:45,706
a rezonují kosmickou energií.

10
00:00:46,608 --> 00:00:49,507
Lidé to vidí jako
příklad pomoci

11
00:00:49,545 --> 00:00:52,179
pozemské civilizaci -

12
00:00:52,182 --> 00:00:54,482
starověkými astronauty.

13
00:00:54,883 --> 00:00:58,516
Miliony lidí na celém
světě věří, že jsme

14
00:00:58,520 --> 00:01:01,786
v minulosti byli navštíveni
mimozemskými bytostmi.

15
00:01:01,924 --> 00:01:04,625
Co kdyby to byla pravda?

16
00:01:04,627 --> 00:01:09,494
Skutečně se starověcí astronauti
podíleli na utváření našich dějin?

17
00:01:09,965 --> 00:01:13,465
A můžeme najít důkaz,
zkoumáním staveb

18
00:01:13,466 --> 00:01:17,268
které na naši planetě zanechali
dávní stavitelé?

19
00:01:18,608 --> 00:01:20,212
KDO BYLI ONI?

20
00:01:21,065 --> 00:01:22,224
PROČ PŘIŠLI?

21
00:01:23,022 --> 00:01:24,293
CO PO SOBĚ ZANECHALI?

22
00:01:27,695 --> 00:01:29,016
........