1
00:00:04,177 --> 00:00:06,930
Proč ten náhlý zájem o tento projekt ?

2
00:00:07,847 --> 00:00:11,268
Dovol mi, abych ti to objasnil.
Ještě jsem nedokončil průzkum,

3
00:00:11,393 --> 00:00:15,230
takže neprozradím svá zjištění jen tak někomu.

4
00:00:15,313 --> 00:00:18,149
Ne, ani tobě.

5
00:00:18,608 --> 00:00:20,360
Ano, to je moje poslední slovo.

6
00:00:39,713 --> 00:00:42,549
<i>Kde to je?</i>

7
00:00:50,682 --> 00:00:53,518
<i>Kde to je?</i>

8
00:00:55,979 --> 00:00:58,732
<i>Kde to je?</i>

9
00:01:00,442 --> 00:01:02,235
<i>Kde to je?</i>

10
00:01:04,946 --> 00:01:07,073
<i>Kde to je?</i>

11
00:01:21,755 --> 00:01:24,132
<i>Kde to je!</i>

12
00:01:28,470 --> 00:01:29,929
<i>Kde to je?</i>

13
00:01:47,489 --> 00:01:50,200
Buddha učil, že soustředěná mysl,

14
00:01:50,909 --> 00:01:54,537
<i>ta, která dosáhla samma - samadhi, je jako orel</i>

15
00:01:54,662 --> 00:01:58,458
plachtící na slunci, schopný doletět kamkoli.

16
00:02:02,587 --> 00:02:04,464
Dokázat cokoli.

17
00:02:06,424 --> 00:02:12,263
Ale nesoustředěná mysl je jako můra monzunu. Nedokáže nic.

18
00:02:12,931 --> 00:02:16,267
Opozdilci musí prokázat svou způsobilost na žíněnce.

19
00:02:40,959 --> 00:02:43,753
Další cvičení. Vypusť je.

20
00:02:47,006 --> 00:02:50,927
Soustřeďte se, protože již zítra ti nejlepší z vás

21
00:02:51,052 --> 00:02:53,846
budou tak činit jen konečky prstů.

22
00:02:55,181 --> 00:02:58,768
Chyťte je, ale nezabíjejte.

23
00:03:08,486 --> 00:03:11,406
Co je tak nepochopitelného na slově zabít ?

24
00:03:14,784 --> 00:03:18,037
Tísickrát se omlouvám, Vaše Svatosti, za moje hanebné selhání.

25
00:03:18,830 --> 00:03:22,875
Omlouvej se té můře a jejímu rozdrcenému hrudníku. Ne mně.
........