1
00:00:01,934 --> 00:00:04,009
přeložil SoulM@te

2
00:00:04,429 --> 00:00:08,131
Neuvažujeme o zrušení
regulačních agentur.

3
00:00:08,165 --> 00:00:10,133
Musíme se však vyrovnávat

4
00:00:10,167 --> 00:00:12,368
s neefektivními
a zatěžujícími regulacemi.

5
00:00:12,403 --> 00:00:14,237
<i>zlikvidujeme ty</i>

6
00:00:14,271 --> 00:00:16,873
<i>které jsou neproduktivní
a zbytečné.</i>

7
00:00:16,907 --> 00:00:18,907
Strháváním
těchto zastaralých zdí

8
00:00:18,941 --> 00:00:20,975
a dotováním bank
mocným novým úřadem.

9
00:00:21,009 --> 00:00:23,344
<i>Ve vítězství
pro bankovní sektor,</i>

10
00:00:23,378 --> 00:00:26,180
<i>Kongres schválil
právní předpisy, které umožní</i>

11
00:00:26,214 --> 00:00:28,182
<i>komerčním a investičním
bankám sloučit se</i>

12
00:00:28,216 --> 00:00:30,150
<i>a vytvářet instituce</i>

13
00:00:30,185 --> 00:00:32,152
<i>nebývalé velikosti
a globálního dosahu.</i>

14
00:00:32,336 --> 00:00:34,821
<i>Přílišné na bankrot</i>

15
00:00:35,021 --> 00:00:37,022
<i>Myslím, že je pro nás velmi důležité</i>

16
00:00:37,056 --> 00:00:39,991
nezavádět regulace

17
00:00:40,025 --> 00:00:41,792
jen kvůli regulacím.

18
00:00:41,826 --> 00:00:44,661
Věřím
Americkému snu.

19
00:00:44,695 --> 00:00:47,496
<i>Vlastnit domů
je částí tohoto snu.</i>

20
00:00:49,732 --> 00:00:51,499
<i>Podnikáme kroky,</i>

21
00:00:51,534 --> 00:00:54,001
<i>které mnohým tisícům
Američanů</i>

22
00:00:54,036 --> 00:00:56,070
<i>přiblíží vlastní domov
na dosah ruky.</i>
........