1
00:00:52,162 --> 00:00:55,874
VOLNÝ PÁD

2
00:02:56,828 --> 00:02:58,455
FINANČNÍ SVOBODA

3
00:02:58,705 --> 00:03:00,415
Zemřel
za naše hříchy

4
00:03:01,416 --> 00:03:04,336
Jak řídím?
VOLEJ 1-800-POLIB MI

5
00:04:16,616 --> 00:04:17,993
ZPOŽDĚNÍ

6
00:04:37,345 --> 00:04:39,765
Kam myslíš, že jdeš?

7
00:04:40,140 --> 00:04:41,850
Jdu domů.

8
00:05:00,327 --> 00:05:02,120
POMOC!!!

9
00:05:27,479 --> 00:05:28,855
Strážníku.

10
00:05:29,064 --> 00:05:31,483
Ten chlápek odešel do křoví,
myslel jsem,

11
00:05:31,566 --> 00:05:33,402
že na záchod, ale už se nevrátil.

12
00:05:33,652 --> 00:05:35,112
Potřebujete pomoc?

13
00:05:35,695 --> 00:05:36,947
To je vaše auto?

14
00:05:37,197 --> 00:05:39,866
To není on.
Ten chlap šel do křoví.

15
00:05:40,117 --> 00:05:41,743
Říkal, že jde domů.

16
00:05:42,119 --> 00:05:43,245
Domů?

17
00:05:43,954 --> 00:05:46,081
Pánové, vraťte se do aut.

18
00:05:46,331 --> 00:05:47,541
Co s tím autem?

19
00:05:48,041 --> 00:05:49,835
Zavolám odtahovou službu.

20
00:05:50,085 --> 00:05:53,380
Tak to odtlačíme a uvolníme
aspoň tenhle pruh!

21
00:05:54,089 --> 00:05:55,382
Je to nebezpečné.

22
00:05:55,632 --> 00:05:59,845
Ženou se tu kolem nás
hromady skla a oceli.

23
00:06:00,971 --> 00:06:02,055
Počkejte.

24
00:06:03,056 --> 00:06:06,727
........