1
00:00:03,000 --> 00:00:04,500
<font color="#ffff00" size=14>Překlad: Jovey
Korekce: Jovey</font>

2
00:00:24,954 --> 00:00:27,138
Smím?

3
00:00:27,140 --> 00:00:29,224
Ne, promiňte,

4
00:00:29,226 --> 00:00:32,978
ale někomu je hlídám.

5
00:00:33,813 --> 00:00:36,631
Tohle není hra, pane Stacku.

6
00:00:36,633 --> 00:00:37,732
Neřekl jsem,
že je.

7
00:00:37,734 --> 00:00:39,017
Chováte se,
jako by byla.

8
00:00:39,019 --> 00:00:40,735
Beru to tak vážně,
jak si to jenom zaslouží.

9
00:00:40,737 --> 00:00:41,937
Pan Stack?

10
00:00:41,939 --> 00:00:43,972
Pan Dylan Stack?
Ano.

11
00:00:43,974 --> 00:00:45,974
Osobně.
Dobrý den, jsem Alicia Florricková.

12
00:00:45,976 --> 00:00:47,943
Mluvili jsme spolu po telefonu.
Ano. Těší mě.

13
00:00:47,945 --> 00:00:49,995
Tohle je chyba,
pane Stacku.

14
00:00:49,997 --> 00:00:52,330
Když projdete těmi dveřmi,
nebudeme vám už moci pomoct.

15
00:00:52,332 --> 00:00:55,149
No, a co kdybych prošel <i>těmi</i> dveřmi?

16
00:00:56,836 --> 00:00:59,037
O co tam šlo?

17
00:00:59,039 --> 00:01:01,206
Demonstrace síly.

18
00:01:02,208 --> 00:01:04,626
Než začneme, pane Stacku,

19
00:01:04,628 --> 00:01:06,594
jenom vás chci upozornit,

20
00:01:06,596 --> 00:01:08,630
že máme dostatek klientů.

21
00:01:08,632 --> 00:01:11,683
A nepotřebujeme náhodné klienty.
No, já...

22
00:01:11,685 --> 00:01:13,601
nejsem technicky náhodný klient.

23
00:01:13,603 --> 00:01:14,970
........