1
00:03:35,000 --> 00:03:37,961
Locutus.

2
00:03:39,963 --> 00:03:46,219
Jsem Borg Locutus
odpor je marný.

3
00:04:26,049 --> 00:04:29,344
Potvrzuji: Picard 47-AT.

4
00:04:29,594 --> 00:04:33,806
- Volám nevhod Jean Lucku?
- Jistě, že ne.

5
00:04:34,056 --> 00:04:40,187
Zachytili jsme znepokojivou zprávu
dnes ráno byla zničena kolonie Ivor Prime.

6
00:04:40,438 --> 00:04:43,857
- Dálkové senzory zachytily...
- ano já vím, Borgové.

7
00:04:47,945 --> 00:04:52,115
Kapitánův deník: Hvězdné datum 50893.5.

8
00:04:52,366 --> 00:04:56,787
Nastal okamžik, kterého jsem se obával
téměř šest let - Borgové.

9
00:04:57,037 --> 00:05:02,917
Naši největší nepřátelé napadli federaci...

10
00:05:03,168 --> 00:05:06,754
A tentokrát je možná nezastavíme.

11
00:05:07,005 --> 00:05:10,550
- Kolik lodí?
- Jedna a míří přímo k Zemi.

12
00:05:10,842 --> 00:05:15,846
Za hodinu překročí hranice federace.
Celá flotila má okamžitou mobilizaci.

13
00:05:16,096 --> 00:05:20,018
- Poletíme tři hodiny 25 minut...
- Neletíme.

14
00:05:20,268 --> 00:05:24,688
- Jak to myslíte kapitáne?
- Máme hlídat neutrální zónu.

15
00:05:24,938 --> 00:05:30,069
A sledovat jak na to reagují Romulané.

16
00:05:30,319 --> 00:05:36,992
Kapitáne, na Romulanské hranici je klid
už devět měsíců těžko zaútočí právě teď.

17
00:05:37,242 --> 00:05:41,580
Nechtějí nás pustit do akce?

18
00:05:41,830 --> 00:05:47,627
Kapitáne, jsme ve vesmíru rok, jsme připraveni.
Enterprise E je přece nejlepší loď flotily.

19
00:05:47,877 --> 00:05:52,590
Mluvil jsem o tom s hvězdným velitelstvím,
trvají na svém.

20
00:05:57,094 --> 00:06:00,848
Jedničko,
nastavte kurz do neutrální zóny.

21
00:06:34,422 --> 00:06:38,301
- Bizet?
- Berlioz. Jak to vypadá?

22
00:06:38,551 --> 00:06:42,554
........