1
00:00:19,389 --> 00:00:22,995
SYDNEY, AUSTRÁLIE

2
00:00:28,367 --> 00:00:31,589
FARMACEUTICKÉ ZÁVODY BIOCYTE

3
00:00:35,196 --> 00:00:39,416
Takže, Dimitri,
každé hledání hrdiny

4
00:00:39,455 --> 00:00:44,174
musí začít něčím,
co potřebuje každý hrdina...

5
00:00:44,212 --> 00:00:46,130
totiž zloducha.

6
00:00:46,169 --> 00:00:51,003
Proto jsme při hledání
našeho hrdiny, Bellerophonu,

7
00:00:51,042 --> 00:00:54,955
vytvořili monstrum...

8
00:00:54,993 --> 00:00:56,451
Chiméru.

9
00:01:00,480 --> 00:01:02,283
Prosím vás, Dimitri,

10
00:01:02,321 --> 00:01:05,927
abyste přijel do Sydney a vydal se
se mnou do Atlanty. Okamžitě.

11
00:01:05,965 --> 00:01:07,769
Atˇ budeme cestovat jakkoli,

12
00:01:07,808 --> 00:01:12,181
musím do cíle dorazit nejpozději
20 hodin po odjezdu.

13
00:01:42,414 --> 00:01:45,022
Jsme dvě a půl hodiny
od Atlanty.

14
00:01:45,061 --> 00:01:48,706
Právě teď máme nádherný výhled
na Skalisté hory.

15
00:01:49,742 --> 00:01:53,770
Zíráte na ty hodinky, doktore,
jako by na nich závisel váš život.

16
00:01:53,808 --> 00:01:58,067
Ano, asi jsem trochu nervózní.

17
00:01:58,106 --> 00:02:00,561
Brzy budete se svými přáteli.

18
00:02:00,599 --> 00:02:03,093
Teď jsem
se starým přítelem, Dimitri.

19
00:02:04,742 --> 00:02:07,697
Škoda, že to nemůže být
za příjemnějších okolností.

20
00:02:07,736 --> 00:02:11,188
Taky je mi to líto.
Vám je to líto a mně taky.

21
00:02:14,949 --> 00:02:17,749
Ani nevíte, jaké měl Gradski
o vás vysoké mínění.

22
00:02:17,787 --> 00:02:23,619
Dozvěděl se... před koncem, že se
to vám dvěma podařilo?
........