1
00:00:27,376 --> 00:00:31,418
BYT

2
00:01:34,223 --> 00:01:40,688
1. listopadu roku 1959 čítala
populace New York City 8042783.

3
00:01:41,480 --> 00:01:46,027
Kdybyste je naskládali za sebe,
tak pokud počítáme průměrnou výšku 173 cm,

4
00:01:46,152 --> 00:01:50,198
...dosáhli by z Times Square
až na předměstí Karači v Pákistánu.

5
00:01:50,281 --> 00:01:54,744
Znám takováto čísla,
protože pracuji pro pojišťovnu "Klidný život".

6
00:01:54,869 --> 00:01:57,371
Jsme jednou z pěti největších pojišťoven v zemi.

7
00:01:57,538 --> 00:02:01,292
V kancelářích hlavní budovy
je 31259 zaměstnanců...

8
00:02:01,375 --> 00:02:05,796
což je více než celá populace...
třeba... Natchezu v Mississippi.

9
00:02:05,880 --> 00:02:08,883
Pracuji na 19. patře,
oddělení Běžných záležitostí,

10
00:02:09,050 --> 00:02:13,054
sekce Prémiových účtů,
sekce W, číslo stolu 861.

11
00:02:13,679 --> 00:02:18,226
Jmenuji se C.C. Baxter - C jako Calvin,
C jako Clifford. Ale většina lidí mě říká Bud.

12
00:02:18,476 --> 00:02:23,606
Pracuji zde tři roky, deset měsíců
a každý týden si odnáším 94 dolarů, 70 centů.

13
00:02:33,783 --> 00:02:37,078
Pracovní doba v našem
oddělení je od 8.50 do 5.20.

14
00:02:42,041 --> 00:02:47,004
Je posunuta po patrech, aby 16 výtahů
mohlo pojmout 31259 zaměstnanců...

15
00:02:47,129 --> 00:02:49,590
bez velké zácpy.

16
00:02:49,715 --> 00:02:54,846
Co se mě týká, velmi často zůstávám
v práci a pracuji hodinku či dvě navíc...

17
00:02:55,012 --> 00:02:57,098
...zejména, pokud je venku špatné počasí.

18
00:02:57,223 --> 00:03:00,768
Ne že bych byl nějak ambiciózní.
Jenom zabíjím čas...

19
00:03:00,893 --> 00:03:03,604
...než mohu jít domů.

20
00:03:03,729 --> 00:03:07,233
S mým bytem je totiž problém.

21
00:03:08,776 --> 00:03:12,029
Žiji v Západní 60,
půl bloku od Central Parku.

22
........