1
00:00:01,320 --> 00:00:02,202
<i>V minulých dieloch...</i>

2
00:00:03,570 --> 00:00:06,760
<i>Susan vystopovala manželku muža,
ktorého pomohla zakopať,</i>

3
00:00:06,795 --> 00:00:08,770
<i>a snažila sa to odčiniť.</i>

4
00:00:08,890 --> 00:00:10,520
Myslím, že ste tam pripísali
o jednu nulu navyše.

5
00:00:10,555 --> 00:00:12,345
Chcem vám nejako pomôcť.

6
00:00:12,380 --> 00:00:14,680
<i>Lynette sa prispôsobila
životu bez Toma.</i>

7
00:00:14,715 --> 00:00:16,947
Takýchto vecí sa ešte stane veľa,

8
00:00:16,982 --> 00:00:19,145
a ja musím vedieť, ako ich opraviť.

9
00:00:19,180 --> 00:00:21,790
<i>Mike zabránil Benovi
urobiť chybu...</i>

10
00:00:21,800 --> 00:00:23,740
- Zbláznil si sa?
- Kto je tento chlap?

11
00:00:23,775 --> 00:00:24,705
Prepáč, kamoš,

12
00:00:24,740 --> 00:00:27,015
žiadny obchod nebude.
Tie vaše peniaze si nevezme.

13
00:00:27,050 --> 00:00:29,290
<i>A potom mu povedal niečo,
čo o Renee ešte nevedel.</i>

14
00:00:29,325 --> 00:00:31,090
Ak by sa rozviedla s nejakým
hráčom kriketu,

15
00:00:31,125 --> 00:00:32,110
možno by mi jeho
meno bolo známe.

16
00:00:32,120 --> 00:00:33,360
Ak by sa rozviedla
s hráčom kriketu,

17
00:00:33,395 --> 00:00:35,295
nezískala by 12 miliónov.

18
00:00:35,330 --> 00:00:37,680
<i>A to, že sa Bree dištancovala
od svojich priateliek,</i>

19
00:00:37,715 --> 00:00:39,670
<i>viedlo k istému
nebezpečnému správaniu.</i>

20
00:00:39,705 --> 00:00:41,302
Môžem vám kúpiť ďalší drink?

21
00:00:41,337 --> 00:00:42,900
Môžete mi kúpiť raňajky.

22
00:00:47,490 --> 00:00:52,010
<i>Bree Van de Kampová sa vždy
tešila zo svojej skvelej povesti.</i>
........