1
00:00:00,000 --> 00:00:00,950
<b>clone-wars.cz uvádí:</b>

2
00:00:00,951 --> 00:00:07,950
<b>clone-wars.cz uvádí:
STAR WARS: Klonové války</b>

3
00:00:11,950 --> 00:00:15,450
<i>Všechny války jsou založeny na podvodu.</i>

4
00:00:17,200 --> 00:00:18,781
<i>Teroristická hrozba.</i>

5
00:00:18,782 --> 00:00:23,587
<i>Moralo Eval, strůjce separatistického
plánu na únos kancléře Palpatina</i>

6
00:00:23,588 --> 00:00:25,881
<i>byl zajat republikovými silami.</i>

7
00:00:25,882 --> 00:00:30,950
<i>Ačkoliv je zločinec za mřížemi,
coruscantským podsvětím se šíří fámy, </i>

8
00:00:30,951 --> 00:00:34,208
<i>že Moralův plán se již dal do pohybu.</i>

9
00:00:34,209 --> 00:00:38,392
<i>Jak se drahocenný čas krátí, Rada Jedi
připravuje vlastní plán,</i>

10
00:00:38,393 --> 00:00:40,994
<i>aby kancléře udržela v bezpečí.</i>

11
00:00:42,950 --> 00:00:44,887
Nuže, kam ten spěch?

12
00:00:44,888 --> 00:00:47,948
Rada Jedi svolala naléhavé jednání.

13
00:00:47,949 --> 00:00:51,819
Už to vidím.
Další dlouhá, nudná debata.

14
00:00:57,420 --> 00:01:00,597
Byl byste radši,
kdyby vás zavolali cvičit učně?

15
00:01:00,598 --> 00:01:02,648
Děláš si legraci?

16
00:01:10,700 --> 00:01:13,117
Máte ponětí, odkud ten výstřel přišel?

17
00:01:13,800 --> 00:01:16,040
Odstřelovač.
Tam nahoře.

18
00:01:16,950 --> 00:01:20,242
Dobrá, tady je plán.
Anakine, jdi po jeho pravém křídle.

19
00:01:20,243 --> 00:01:23,520
Ahsoko, ty kryješ dolní ulice.
Já jdu po něm.

20
00:01:59,800 --> 00:02:00,957
Ztratil jsem ho.

21
00:02:00,958 --> 00:02:02,941
<i>Obi-Wane, máš něco?</i>

22
00:02:16,450 --> 00:02:19,228
- Obi-Wane!
- Mám ho, běžte!

23
00:02:44,465 --> 00:02:45,922
........