1
00:00:01,710 --> 00:00:06,798
"Cítím krev Angličana..."

2
00:02:25,145 --> 00:02:26,313
Jsme na místě.

3
00:02:26,480 --> 00:02:28,857
Potřebujeme vypnout alarm
od bezpečnostní služby.

4
00:02:30,901 --> 00:02:33,320
Jdeme zkontrolovat oblast domu.

5
00:02:33,487 --> 00:02:36,532
Hned najdu bezpečností službu.

6
00:02:36,657 --> 00:02:38,242
Dispečinku, máme tady vloupání.

7
00:02:38,367 --> 00:02:40,953
Nevíme, zda nejsou uvnitř podezřelí.
Vstupujeme do budovy.

8
00:02:41,119 --> 00:02:43,580
Informujte jestli budete potřebovat posily.

9
00:02:56,844 --> 00:02:59,346
To jméno znám.

10
00:02:59,513 --> 00:03:01,890
Je to státní soudce.

11
00:03:04,768 --> 00:03:07,437
Už není.

12
00:03:09,439 --> 00:03:12,401
Dispečinku, máme tu
násilnou vraždu za zvláštních okolností.

13
00:03:12,568 --> 00:03:15,654
Obětí je státní úředník,
soudce Logan Patterson.

14
00:03:15,821 --> 00:03:17,656
Rozumím, seržante.
Vypadá to na vloupání a vniknutí

15
00:03:17,781 --> 00:03:18,949
které se pokazilo.

16
00:03:55,819 --> 00:03:57,696
Škoda, že musel umřít takhle.

17
00:03:57,821 --> 00:03:59,448
Byl to dobrý soudce.

18
00:03:59,573 --> 00:04:00,824
Kdy jste vešli do domu?

19
00:04:00,949 --> 00:04:03,911
Ve 22:22.
Alarm se spustil ve 22:13.

20
00:04:03,410 --> 00:04:05,204
Dává nám dobrý odhad
času smrti.

21
00:04:05,329 --> 00:04:06,872
- Nějací svědci?
- Nikdo se nepřihlásil.

22
00:04:06,997 --> 00:04:08,415
Mluvili jsme se sousedy na obou stranách,

23
00:04:08,540 --> 00:04:10,626
a taky přes ulici.
Nikdo nic neslyšel.
........