1
00:00:50,259 --> 00:00:53,595
TANEC S VLKY

2
00:01:30,632 --> 00:01:32,426
To je poslední?

3
00:01:32,551 --> 00:01:33,927
Já nevím.

4
00:01:34,052 --> 00:01:35,929
Už není ani éter.

5
00:01:36,054 --> 00:01:37,931
Oh, Ježíši Kriste.

6
00:01:38,056 --> 00:01:41,602
Hej ty tam!
Tohle je poslední?

7
00:01:47,649 --> 00:01:49,484
Pane Bože, to je ale dílo.

8
00:01:50,277 --> 00:01:52,154
Aspoň že tam není gangréna.

9
00:01:52,279 --> 00:01:55,657
Ale brzy bude, jestli to neuříznem.

10
00:01:55,782 --> 00:01:57,117
Dobře, nemůžu řezat

11
00:01:57,242 --> 00:02:00,662
když neudržím otevřený oči.

12
00:02:00,787 --> 00:02:02,247
Promiň.

13
00:02:03,332 --> 00:02:04,625
Pojďme si dát kafe.

14
00:02:04,750 --> 00:02:07,794
On může pár minut počkat.

15
00:02:14,843 --> 00:02:15,802
Uh...

16
00:02:20,015 --> 00:02:21,558
Ohh...

17
00:02:24,394 --> 00:02:26,313
Pojď sem! Pohni!

18
00:02:28,899 --> 00:02:30,317
Uh!

19
00:03:05,894 --> 00:03:07,187
Uh!

20
00:03:14,403 --> 00:03:15,320
Oh!

21
00:03:15,445 --> 00:03:16,405
Uh!

22
00:03:16,530 --> 00:03:17,531
Oh!

23
00:03:19,491 --> 00:03:21,410
Oh, Bože!

24
00:03:24,955 --> 00:03:26,373
Ohh...

25
00:03:41,471 --> 00:03:42,806
Aah!
........