1
00:00:00,000 --> 00:00:02,169
V minulých dílech
jste viděli...

2
00:00:02,294 --> 00:00:04,379
- A pak mě políbila.
- To je teda něco.

3
00:00:04,588 --> 00:00:06,173
- A co Lily?
- Ty bezcitný...

4
00:00:06,256 --> 00:00:09,051
Musím se chopit
moji šance s Jenny.

5
00:00:09,134 --> 00:00:11,887
Skončila jsem s tebou, RJi Berger!

6
00:00:12,721 --> 00:00:14,389
Budeme se rozvádět RJi.

7
00:00:17,267 --> 00:00:19,770
Po letech snění o Jenny Swansové

8
00:00:20,020 --> 00:00:23,232
konečně mám možnost
udělat krok dopředu.

9
00:00:23,982 --> 00:00:28,612
Naneštěstí jediný krok co dělám,
je stěhování do nového mamčiného bytu...

10
00:00:28,654 --> 00:00:31,114
bez mého táty.

11
00:00:31,114 --> 00:00:33,575
Vypadá to tu dobře.

12
00:00:34,576 --> 00:00:36,787
Co to je? Další epizoda
"Sním o Jenny"?

13
00:00:36,828 --> 00:00:38,789
Jo, něco takového.

14
00:00:40,082 --> 00:00:43,460
Zlato, sedni si a promluv me si.

15
00:00:43,502 --> 00:00:45,504
Pojď sem. Sedni si.

16
00:00:49,258 --> 00:00:51,718
Poslyš, zlato, jednoho
dne si uvědomíš,

17
00:00:51,802 --> 00:00:53,303
že je to takhle nejlepší.

18
00:00:53,345 --> 00:00:56,640
Já ani nevím o co tu jde mami, jo?

19
00:00:56,682 --> 00:01:01,228
V jednu chvíli si to přede mnou
rozdáváte na jidélním stole.

20
00:01:01,311 --> 00:01:03,355
Teď jsme tady
a nutíš tátu

21
00:01:03,438 --> 00:01:06,108
zůstat v nějakém zaplivaném
motelu na výpadovce.

22
00:01:06,149 --> 00:01:10,279
RJi, už jsi dospělý,
takže budu s tebou i tak jednat.

........