1
00:00:00,167 --> 00:00:02,419
V minulých dílech
jste viděli...

2
00:00:02,419 --> 00:00:03,921
- Dobré, Bergere.
- Můj Bože!

3
00:00:03,921 --> 00:00:05,506
Co vy tu děláte?

4
00:00:05,547 --> 00:00:07,674
RJi, takhle se chová
k hostovi?

5
00:00:07,716 --> 00:00:09,593
Zveš mě na rande?

6
00:00:09,635 --> 00:00:11,094
Ano, zvu.

7
00:00:27,277 --> 00:00:29,780
Předpokládám, že jste mi přišel říct
abych se dál držel od vaší matky.

8
00:00:29,821 --> 00:00:31,532
Předpokládáte správně.

9
00:00:31,573 --> 00:00:33,283
A pokud ne?

10
00:00:33,325 --> 00:00:34,952
Pak pane Sinclaire

11
00:00:34,993 --> 00:00:37,996
bude pro vás život
mimořádně nepříjemný.

12
00:00:41,208 --> 00:00:43,794
Vyhrůžka.

13
00:00:43,836 --> 00:00:48,090
Slibuji.

14
00:00:48,131 --> 00:00:51,677
Je tu pár tajemství, které
se kolem vás objevují.

15
00:00:51,718 --> 00:00:55,681
Tajemství, která by školní radě
nebo vašemu kurátorovi,

16
00:00:55,681 --> 00:00:57,182
mohla přijít poněkud zajímavé.

17
00:00:57,224 --> 00:01:03,480
Při vší úctě pane Sinclaire, nemáte
jinou možnost než se podvolit.

18
00:01:03,522 --> 00:01:07,568
Při vší úctě pane Bergere,
můžete mi políbit moji černou prdel.

19
00:01:18,370 --> 00:01:20,372
Co to...

20
00:01:30,549 --> 00:01:33,302
Ne, ne, ne, ještě ne.

21
00:01:44,271 --> 00:01:45,814
Sakra Milesi.

22
00:01:45,856 --> 00:01:47,441
Probudil jsi mě moc brzo!

23
00:01:47,441 --> 00:01:48,859
Už jsem ho měl.
........