1
00:00:00,600 --> 00:00:06,600
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

2
00:00:10,642 --> 00:00:15,292
"Základem všeho válčení je klam."

3
00:00:16,846 --> 00:00:18,312
<i>Teroristická hrozba!</i>

4
00:00:18,380 --> 00:00:23,181
<i>Moralo Eval, stojící za separatistickým
plánem na únos kancléře Palpatina</i>

5
00:00:23,183 --> 00:00:25,285
<i>byl zajat republikovými silami.</i>

6
00:00:25,453 --> 00:00:30,424
<i>Přestože je tento zločinec za mřížemi,
coruscantským podsvětím obíhají zvěsti, </i>

7
00:00:30,491 --> 00:00:33,627
<i>že Moralův plán se
již dal do pohybu...</i>

8
00:00:33,695 --> 00:00:37,900
<i>Jak drahocenný čas ubíhá, rada
Jedi chystá vlastní plán,</i>

9
00:00:38,000 --> 00:00:39,899
<i>aby kancléře uchránila.</i>

10
00:00:42,669 --> 00:00:44,070
Takže, proč ten shon?

11
00:00:44,438 --> 00:00:46,773
Rada Jedi svolala
naléhavé jednání.

12
00:00:47,740 --> 00:00:51,610
Už to vidím.
Další dlouhá, nudná debata.

13
00:00:57,110 --> 00:01:00,085
Byl byste radši, kdyby vás
povolali cvičit ratolesti?

14
00:01:00,753 --> 00:01:02,020
Zbláznila ses?

15
00:01:10,361 --> 00:01:12,397
Máte ponětí, odkud
ten výstřel přišel?

16
00:01:13,464 --> 00:01:15,666
Odstřelovač.
Támhle nahoře.

17
00:01:16,724 --> 00:01:19,804
Dobrá, tady je plán.
Anakine, obejdi ho zprava.

18
00:01:19,822 --> 00:01:21,638
Ahsoko, ty se postarej
o dolní ulice.

19
00:01:21,707 --> 00:01:23,123
Já půjdu po něm.

20
00:01:59,592 --> 00:02:00,407
Ztratil jsem ho.

21
00:02:00,475 --> 00:02:02,476
<i>Obi-Wane, máte něco?</i>

22
00:02:16,194 --> 00:02:17,190
Obi-Wane!

23
........