1
00:00:01,201 --> 00:00:04,685
13 Bannerman Road je miesto
kde býva Sarah Jane Smith.

2
00:00:04,685 --> 00:00:08,048
A je to domov vecí za hranicou
vašej predstavivosti.

3
00:00:08,048 --> 00:00:11,812
Je tam super počítač
zabudovaný v stene...

4
00:00:11,812 --> 00:00:14,815
...a geneticky vytvorený chlapec,
génius v podkroví...

5
00:00:14,815 --> 00:00:17,658
...školská vyšetrovateľka
naproti ulice...

6
00:00:17,658 --> 00:00:20,220
...a celý vesmír dobrodružstva...

7
00:00:20,220 --> 00:00:22,462
...priamo tu pred dverami.

8
00:00:27,588 --> 00:00:30,991
- Pripravený?
- Vždy.

9
00:00:35,035 --> 00:00:38,719
Nie, pretože musím ešte spraviť esej.
2,000 slov na kmitanie vo fyzike.

10
00:00:38,719 --> 00:00:42,643
Bolo to úžasné, ale potom
zrazu všetci chceli ísť von na burger...

11
00:00:42,643 --> 00:00:44,004
...a ja na to, "Prečo nie?"

12
00:00:44,004 --> 00:00:48,128
- Tak sme všetci išli do mesta a...
- Nuž, dúfam že si dokončil svoju úlohu.

13
00:00:48,128 --> 00:00:50,370
Sanjay mi dlží 5 libier,
Stavil som sa že to povieš!

14
00:00:50,370 --> 00:00:54,014
- Fajn a kto je Sanjay?
- Býva dole. Je proste skvelý.

15
00:00:54,014 --> 00:00:57,297
Sadli sme si od začiatku.
Je chytrý...

16
00:00:57,297 --> 00:01:00,420
...je cool a je s ním sranda.

17
00:01:00,420 --> 00:01:03,103
Myslím že je to najlepší
priateľ akého som kedy mal.

18
00:01:04,865 --> 00:01:08,629
- Ten tvoj výraz! Geniálne!
- Čože? Ja...

19
00:01:08,629 --> 00:01:10,110
Klasika!

20
00:01:10,110 --> 00:01:12,593
Zabudni na budúci týždeň,
génius, si na to sám.

21
00:01:14,274 --> 00:01:15,596
Bezpečnostné spustenie!

22
........