1
00:00:00,400 --> 00:00:03,320
V predchádzajúcej časti...
Bobby poondiaty Martin!

2
00:00:03,321 --> 00:00:05,855
Neverte tomu skurvysynovi!

3
00:00:06,991 --> 00:00:08,057
David je jeho otec.

4
00:00:08,058 --> 00:00:09,959
Connor ani nevie kto si.

5
00:00:09,960 --> 00:00:10,960
Čo je medzi tebou a Bobbym?

6
00:00:10,961 --> 00:00:11,994
Nič.

7
00:00:11,995 --> 00:00:13,262
Ukľudni sa.

8
00:00:13,263 --> 00:00:15,064
Až keď to vyrovnáš.

9
00:00:15,065 --> 00:00:16,231
Otec?

10
00:00:16,232 --> 00:00:17,599
Výpadok s tým nemal nič spoločné.

11
00:00:17,600 --> 00:00:19,201
Bol to stres.

12
00:00:24,840 --> 00:00:26,807
Je naozaj nádherný deň.

13
00:00:26,808 --> 00:00:30,611
To si hovoril aj včera
a bol lejak.

14
00:00:30,612 --> 00:00:32,813
Je veľa druhov krásy.

15
00:00:35,650 --> 00:00:38,919
Predpokladám, že nájdeš
niečo krásne aj na tomto.

16
00:00:38,920 --> 00:00:40,820
Nie.

17
00:00:40,821 --> 00:00:42,222
To je nepríjemné.

18
00:00:44,658 --> 00:00:45,725
Hej, Bobby.

19
00:00:45,726 --> 00:00:46,960
Áno?

20
00:00:46,961 --> 00:00:49,129
Mohol by si tie zvery
vzadu skrotiť?

21
00:00:49,130 --> 00:00:50,330
Ja som vedenie.

22
00:00:50,331 --> 00:00:53,900
Šiel som s vami, len aby
som ukľudnil starého Dawsna na plošine.

23
00:00:53,901 --> 00:00:55,302
A odviedol si skvelú prácu.

24
00:00:55,303 --> 00:00:56,869
Ďakujem.
........