1
00:00:46,418 --> 00:00:48,961
- Počkej chviličku.
- Co jsi říkal?

2
00:00:49,546 --> 00:00:52,339
Taxi! Taxi!
Fajn, co jsi říkala?

3
00:00:52,507 --> 00:00:54,967
Ptám se, proč si myslíš, že
nemusíš přijít na čas.

4
00:00:57,428 --> 00:00:58,972
ANONYM

5
00:00:58,972 --> 00:01:01,640
Konečně. Proboha dělej!

6
00:01:13,153 --> 00:01:14,319
Promiň.

7
00:01:14,487 --> 00:01:15,654
Konečně.

8
00:01:15,822 --> 00:01:18,240
Výborně.

9
00:01:21,077 --> 00:01:25,706
Alexi, pokyn 3.
Zvuk, pokyn 4 a jedeme.

10
00:01:32,672 --> 00:01:35,883
Duch doby...

11
00:01:36,176 --> 00:01:39,261
... potlesk, potěšení...

12
00:01:39,429 --> 00:01:42,014
...div našeho jeviště...

13
00:01:42,182 --> 00:01:45,851
Náš Shakespeare...

14
00:01:46,352 --> 00:01:48,687
Náš Shakespeare...

15
00:01:48,855 --> 00:01:52,024
Protože je náš... nebo snad ne?

16
00:01:52,192 --> 00:01:54,443
Nejhranější autor všech dob.

17
00:01:55,028 --> 00:01:57,696
Autor 37 her

18
00:01:57,864 --> 00:02:00,032
a 154 sonetů

19
00:02:00,200 --> 00:02:03,535
a několika epických básní,
které jsou známy...

20
00:02:03,703 --> 00:02:08,665
jako vrcholné vyjádření lidství
v anglickém jazyce

21
00:02:10,877 --> 00:02:12,628
A přesto...

22
00:02:14,214 --> 00:02:16,340
A přesto...

23
00:02:17,217 --> 00:02:21,303
neexistuje jedinný rukopis,

24
00:02:21,471 --> 00:02:25,808
........