1
00:01:02,530 --> 00:01:05,198
Pět minut.
Jak jste řekl.

2
00:01:05,232 --> 00:01:06,366
Pak mizím.

3
00:01:06,400 --> 00:01:08,234
To je můj klient.

4
00:01:08,269 --> 00:01:09,302
Víte, kdo to je?

5
00:01:09,336 --> 00:01:09,836
Ne.

6
00:01:09,871 --> 00:01:10,671
Ta žena je mrtvá.

7
00:01:10,705 --> 00:01:13,173
Sečteno a podtrženo stopa
mě vede k vám a vaší společnosti.

8
00:01:13,607 --> 00:01:15,592
Zabijou mě.

9
00:01:15,626 --> 00:01:16,893
Sakra, už jsem mrtvej.

10
00:01:17,928 --> 00:01:19,162
Pane McDeere!
Hotelová ochranka!

11
00:01:19,196 --> 00:01:21,030
Otevřete dveře, prosím.

12
00:01:21,065 --> 00:01:22,699
Řekl jste, že jste je setřásl.

13
00:01:22,733 --> 00:01:24,968
Pane McDeere,
otevřete dveře, prosím!

14
00:01:25,002 --> 00:01:27,036
Nemůžu vám pomoct.

15
00:01:27,071 --> 00:01:29,539
A vy nemůžete pomoci mně.

16
00:01:29,573 --> 00:01:31,241
Pane Maxone.

17
00:01:31,275 --> 00:01:33,276
Martine!
Co to...!

18
00:01:35,980 --> 00:01:41,251
Pane McDeere,
hotelová ochanka!

19
00:01:41,285 --> 00:01:43,152
McDeere!

20
00:01:43,187 --> 00:01:44,721
Otevřete dveře!

21
00:03:18,716 --> 00:03:20,416
Nemám ho.

22
00:03:20,451 --> 00:03:21,818
<i>Pak možná nemáte práci.</i>

23
00:03:21,852 --> 00:03:23,519
<i>Šéf nebude rád.</i>

24
00:03:23,553 --> 00:03:24,854
........