1
00:00:45,760 --> 00:00:48,200
SUSSEX, ANGLIE

2
00:00:48,240 --> 00:00:51,800
SUSSEX, ANGLIE
1941

3
00:01:27,200 --> 00:01:29,000
<i>Můj nejdražší,</i>

4
00:01:29,080 --> 00:01:32,040
<i>s jistotou cítím,
že opět začínám šílet.</i>

5
00:01:32,160 --> 00:01:35,080
<i>Cítím, že již nemohu prožít
další hrozné období</i>

6
00:01:35,200 --> 00:01:39,680
<i>a že tentokrát se nezotavím.</i>

7
00:01:40,880 --> 00:01:43,520
<i>Začínám slyšet hlasy,</i>

8
00:01:43,640 --> 00:01:45,080
<i>a tak se nedokážu soustředit.</i>

9
00:01:48,680 --> 00:01:52,080
<i>Udělám tedy to,
co se mi jeví jako nejlepší.</i>

10
00:02:07,600 --> 00:02:11,840
<i>Dal jsi mně to největší
možné štěstí.</i>

11
00:02:11,960 --> 00:02:16,640
<i>Byl jsi mi vším, čím Ize být.</i>

12
00:02:20,240 --> 00:02:22,960
<i>Vím, že ti ničím život.</i>

13
00:02:23,080 --> 00:02:25,760
<i>Beze mne bys mohl pracovat.</i>

14
00:02:25,880 --> 00:02:29,320
<i>Zase budeš.</i>

15
00:02:32,440 --> 00:02:35,960
<i>Ani to nedovedu pořádně napsat.</i>

16
00:02:38,360 --> 00:02:43,920
<i>Chci říci, že za veškeré štěstí
vděčím tobě.</i>

17
00:02:44,040 --> 00:02:51,960
<i>Byl jsi navýsost trpělivý.
A k nevíře dobrý.</i>

18
00:02:52,800 --> 00:02:58,840
<i>Všechno je pryč,
kromě jistoty o tvé dobrotě.</i>

19
00:02:59,000 --> 00:03:01,640
<i>Nemohu ti už dál kazit život.</i>

20
00:03:03,440 --> 00:03:10,320
<i>Žádná dvojice nemohla být
šťastnější než my.</i>

21
00:03:10,480 --> 00:03:11,360
<i>Virginia.</i>

22
00:03:29,160 --> 00:03:33,160
H O D I N Y

23
00:03:54,720 --> 00:03:56,080
LOS ANGELES
........