1
00:00:12,967 --> 00:00:22,587
<i><b>"Úsvit"
Z angličtiny pre vás preložila Babu :)</b></i>

2
00:00:22,731 --> 00:00:25,733
<i>Detstvo nie je obdobie
od narodenia po určitý vek.</i>

3
00:00:27,695 --> 00:00:31,906
<i>V určitom veku dieťa vyrastie
a odloží detské veci.</i>

4
00:00:39,790 --> 00:00:42,625
<i>Detstvo je kráľovstvom, v ktorom
nik neumiera.</i>

5
00:00:50,843 --> 00:00:52,510
Jake! Jacob!

6
00:01:23,125 --> 00:01:24,167
Phil!

7
00:01:29,214 --> 00:01:30,715
Už je to tu.

8
00:01:43,812 --> 00:01:45,229
Musíš ich len rozchodiť.

9
00:01:45,731 --> 00:01:49,108
Už to skúšam tri dni.

10
00:01:49,193 --> 00:01:52,612
- Nemôžem proste ísť bosá?
- Tak to teda nie.

11
00:01:52,696 --> 00:01:54,906
Proste myslím, že je toho
na mňa príliš, vieš?

12
00:01:54,990 --> 00:01:58,493
Šaty, topánky, a...
Toto všetko.

13
00:02:00,037 --> 00:02:02,413
Nie, je to akurát.

14
00:02:02,956 --> 00:02:06,834
- Zajtrajšok bude dokonalý.
- Kam s nimi, šéfka?

15
00:02:07,085 --> 00:02:08,294
Na obe strany uličky.

16
00:02:09,463 --> 00:02:12,048
- Akej uličky?
- To tu nikto nemá predstavivosť?

17
00:02:29,983 --> 00:02:33,861
Choď domov a poriadne sa vyspi.
To je rozkaz.

18
00:02:35,239 --> 00:02:36,364
Okej.

19
00:03:23,620 --> 00:03:26,122
Len si overujem, či
nechceš zdrhnúť.

20
00:03:28,458 --> 00:03:31,460
Nie, nechcem.

21
00:03:31,545 --> 00:03:33,212
Ešte nie je neskoro na to, aby si
to rozmyslela.

22
00:03:33,297 --> 00:03:34,922
Čo je, teraz začínaš pochybovať ty?

........