1
00:00:54,083 --> 00:00:58,042
Preložil a načasoval Tkačos

2
00:01:59,292 --> 00:02:00,625
Dobré ráno.

3
00:02:05,542 --> 00:02:09,042
Som doktor Jung,
včera som vás prijal.

4
00:02:14,458 --> 00:02:17,000
Nie som, nie som
šialená, viete?

5
00:02:20,292 --> 00:02:22,417
Nechajte ma vysvetliť,
čo mám na mysli.

6
00:02:23,250 --> 00:02:27,417
Navrhujem, že sa tu budeme stretávať
väčšinu dní a budeme sa rozprávať.

7
00:02:27,417 --> 00:02:28,625
Hodinu alebo dve.

8
00:02:29,792 --> 00:02:33,208
- Rozprávať?
- Áno, len rozprávať.

9
00:02:34,375 --> 00:02:36,583
Uvidíme, či zistíme, čo ťa trápi.

10
00:02:37,375 --> 00:02:40,292
Aby som ťa nerozptyľoval,
sadnem si tam.

11
00:02:41,542 --> 00:02:42,792
Za teba.

12
00:02:42,792 --> 00:02:47,375
Žiadam ťa, aby si sa na mňa neotáčala
a nepozerala za žiadnych okolností.

13
00:02:50,958 --> 00:02:52,167
Teraz.

14
00:03:05,333 --> 00:03:09,792
Tušíš, čo prinášajú tie útoky,
ktorými trpíš?

15
00:03:16,375 --> 00:03:19,292
Po...poníženie a...

16
00:03:23,958 --> 00:03:25,292
Všetky druhy...

17
00:03:26,875 --> 00:03:33,208
poníženia, ktoré nemôžem vystáť,
som z toho zhnusená.

18
00:03:33,833 --> 00:03:38,208
Zavalí ma pot, studený pot.

19
00:03:44,458 --> 00:03:51,542
Môj otec... vždy stratil nervy,
stále bol nahnevaný.

20
00:03:57,417 --> 00:04:02,792
Keď si práve teraz prestala rozprávať,
napadla ťa tá myšlienka?

21
00:04:05,208 --> 00:04:09,083
- Neviem.
- Alebo predstava.

22
00:04:09,875 --> 00:04:12,792
- Bola to predstava?
- Áno! Áno.
........