1
00:02:02,408 --> 00:02:02,956
Dobré ráno...

2
00:02:08,192 --> 00:02:08,901
Jsem doktor Jung.

3
00:02:10,029 --> 00:02:11,303
Včera jsem vás nechal hospitalizovat.

4
00:02:14,521 --> 00:02:15,426
Ale...

5
00:02:16,406 --> 00:02:18,745
já nejsem blázen.

6
00:02:22,406 --> 00:02:24,156
Navrhuji následující.

7
00:02:25,470 --> 00:02:30,282
Budeme se tu pravidelně scházet a povídat si.

8
00:02:31,326 --> 00:02:32,129
Povídat?

9
00:02:32,712 --> 00:02:33,490
Ano.

10
00:02:33,525 --> 00:02:34,618
Jen povídat.

11
00:02:35,988 --> 00:02:37,826
Možná přijdeme na to, co vás trápí.

12
00:02:38,988 --> 00:02:43,511
Abyste byla uvolněná,
budu sedávat támhle, za vámi.

13
00:02:43,546 --> 00:02:48,159
Požádám vás, abyste se na mě
za žádných okolností neotáčela.

14
00:02:52,130 --> 00:02:52,991
Nuže...

15
00:03:05,834 --> 00:03:09,732
Máte představu, co způsobuje ty záchvaty?

16
00:03:10,999 --> 00:03:11,841
Ppo...

17
00:03:15,606 --> 00:03:17,590
ponižování.

18
00:03:22,216 --> 00:03:24,403
Ponižování...

19
00:03:24,438 --> 00:03:27,428
v jakékoli formě.

20
00:03:27,463 --> 00:03:32,279
Nemůžu se na to koukat,
zvedá se mi z toho žaludek.

21
00:03:32,314 --> 00:03:36,854
Polije mě pot, studený pot.

22
00:03:38,417 --> 00:03:38,961
Můj...

23
00:03:38,996 --> 00:03:39,535
můj...

24
00:03:42,045 --> 00:03:50,564
můj otec se neustále rozčiloval.
Pořád se na mě zlobil.

........