1
00:00:05,525 --> 00:00:08,306
Kto to môže byť?
Ešte je tma!

2
00:00:11,376 --> 00:00:14,360
No tak, Fluttershy! Muštová
sezóna už takmer začala!

3
00:00:19,784 --> 00:00:23,448
Och, kde to sme?
Kam sa tak ponáhľame?

4
00:00:23,449 --> 00:00:26,162
Kam sa ponáhľame? Čo si nepamätáš,
čo sa stalo minulý rok?

5
00:00:26,163 --> 00:00:27,263
Alebo rok pred tým?

6
00:00:27,264 --> 00:00:29,876
Alebo v podstate každú jednu muštovú sezónu?!

7
00:00:29,877 --> 00:00:31,577
Um, no...

8
00:00:32,188 --> 00:00:33,544
Pinkie Pie!

9
00:00:33,545 --> 00:00:37,676
Vždy nás predbehne vo fronte,
a potom sa im vždy minie mušt!

10
00:00:37,677 --> 00:00:40,425
- No myslím, že...
- Ale tento rok nie!

11
00:00:40,426 --> 00:00:42,757
Tento rok sa tam dostavíme ešte pred svitaním...

12
00:00:42,758 --> 00:00:46,663
...aby som mohla piť koľko muštu len budem
chcieť a vysmievať sa jej, keď jej nič nevystane!

13
00:00:46,664 --> 00:00:48,364
Je to dokonalý plán.

14
00:00:49,127 --> 00:00:51,970
Možno si kúpim nejaký mušt a budem si ho pomály vychutnávať...

15
00:00:51,971 --> 00:00:54,750
...piť ho kvapku po kvapke rovno pred ňou...

16
00:00:55,831 --> 00:01:00,095
Fíha, Rainbow Dash, vyzerá to tak, že aj
zopár iných poníkov dostalo rovnaký nápad.

17
00:01:02,734 --> 00:01:06,456
Páni, Pinkie, páči sa mi tvoj nový štýl.

18
00:01:06,457 --> 00:01:08,959
Kto sú všetci tí poníkovia?!

19
00:01:08,960 --> 00:01:10,460
No nie je to skvelé?

20
00:01:10,461 --> 00:01:15,400
Poslednú noc som nemohla zaspať od vzrušenia z muštovej
sezóny a dostala som úžasný nápad prísť sa sem utáboriť...

22
00:01:15,401 --> 00:01:21,830
...a tak som o tom povedala aj ostatným a všetci
sa zhodli, že to je skvelý nápad a nakoniec
z toho vznikla stará dobrá muštová stanovačka!

24
00:01:23,052 --> 00:01:24,930
Páni, to je riadne veľa poníkov.

25
........