1
00:00:00,887 --> 00:00:02,587
<i>V předchozích dílech
"Pretty Little Liars...jste viděli"</i>

2
00:00:02,588 --> 00:00:03,897
Dr. Sullivanová?

3
00:00:04,398 --> 00:00:05,334
<i>Není tady.</i>

4
00:00:05,398 --> 00:00:07,734
<i>A zdá se že ani nepřišla domů minulou noc.</i>

5
00:00:07,735 --> 00:00:10,670
Procházela jsem se venku s Tobym
a když jsem se potom vrátila bylo to tady...

6
00:00:11,171 --> 00:00:13,339
Máme 5 hodin na to abychom
poslechly Chucky panenky.

7
00:00:14,842 --> 00:00:16,775
Když se táta vrátil zpět
do Rosewoodu,

8
00:00:16,776 --> 00:00:21,312
- dal se s mámou dohromady.
- Je to pravda?

9
00:00:21,313 --> 00:00:23,582
Myslel jsem že to cítíme stejně.

10
00:00:23,583 --> 00:00:25,918
Zasloužíš si být s někým
kdo k tobě může být upřímný.

11
00:00:25,919 --> 00:00:27,318
Je mi to moc líto.

12
00:00:27,319 --> 00:00:29,688
- Co chceš?
- Myslím že bys potřebovala odejít z Hollis.

13
00:00:29,689 --> 00:00:32,123
O čem jste dnes ty a Noel Kahn
mluvili?

14
00:00:32,124 --> 00:00:34,691
O učiteli z angličtiny?
O tom o kterém jste si mysleli že je tak skvělý

15
00:00:34,692 --> 00:00:36,160
je zapetený s jednou z jeho studentek.

16
00:00:36,161 --> 00:00:38,429
Ario, slyšela jsi o tom něco?

17
00:00:38,430 --> 00:00:42,066
Neopouštím Hollis,
ale ty <i>opouštíš</i> Ezra.

18
00:00:42,067 --> 00:00:45,570
Jestli na to Spencřini rodiče přijdou,
přerazí tě.

19
00:00:45,571 --> 00:00:48,505
Udělala jsem všechno o co jste mě požádal/a.

20
00:00:51,809 --> 00:00:54,012
To jsou souřadnice zeměpisné délky a šířky.

21
00:00:54,109 --> 00:00:55,312
Doktorko Sullivanová!

22
00:00:57,313 --> 00:00:58,481
Něco tam dole je.

23
........