1
00:00:00,739 --> 00:00:01,777
<i>Tu Gossip Girl,</i>

2
00:00:01,778 --> 00:00:03,047
<i>váš jediný zdroj informácií</i>

3
00:00:03,048 --> 00:00:05,855
<i>zo škandalóznych životov
Manhattanskej elity.</i>

4
00:00:05,856 --> 00:00:09,245
Už viac nemusíš pokračovať
v tej šaráde s Humphreym.

5
00:00:09,246 --> 00:00:10,874
Louis a ja máme stabilný vzťah.

6
00:00:10,875 --> 00:00:13,406
Chce, aby sme zostali
spolu až do svadby,

7
00:00:13,407 --> 00:00:15,298
aby ju Louis nezačal podozrievať.

8
00:00:15,299 --> 00:00:18,066
Ty si ten pravý.
Nikdy ťa neopustím.

9
00:00:19,930 --> 00:00:21,269
Och, môj Bože!

10
00:00:21,984 --> 00:00:23,181
Nechaj ho žiť.

11
00:00:23,182 --> 00:00:25,315
Dodržím svoju prísahu
a vydám sa za Louisa.

12
00:00:25,316 --> 00:00:28,918
Nemôžeš postaviť zvyšok svojho
života na jednej zúfalej chvíľke.

13
00:00:28,919 --> 00:00:31,366
Proste ma odrežeš od svojho
života bez akéhokoľvek vysvetlenia?

14
00:00:31,367 --> 00:00:33,406
Vydávam sa o necelý mesiac.

15
00:00:33,407 --> 00:00:34,856
Musím si stanoviť priority.

16
00:00:34,857 --> 00:00:36,946
Náš vzťah bol tvojou prioritou.
Čo sa stalo, Blair?

17
00:00:36,947 --> 00:00:38,278
Moje sny nie sú

18
00:00:38,279 --> 00:00:40,910
o mužovi, za ktorého
sa chystám vydať.

19
00:00:40,911 --> 00:00:43,312
Slabnem. Obávam
sa, že sa zlomím.

20
00:00:43,313 --> 00:00:45,153
Viem, čo Blair Waldorfová
ukrýva vo svojom srdci,

21
00:00:45,154 --> 00:00:47,062
a ak nechcete, aby
sa tá svadba udiala,

22
00:00:47,063 --> 00:00:49,303
spolu to môžeme zaistiť.

........