1
00:00:40,000 --> 00:00:45,000
"Amen"

2
00:00:50,329 --> 00:01:05,329
Titulky: Petr Šilhavý

3
00:01:06,329 --> 00:01:14,329


4
00:01:45,330 --> 00:01:47,320
Máme příležitost

5
00:01:47,530 --> 00:01:49,890
diskutovat o závažných otázkách

6
00:01:50,130 --> 00:01:51,880
mezinárodní velikosti

7
00:01:52,410 --> 00:01:54,370
v tomto roce 1936.

8
00:02:01,050 --> 00:02:02,240
Stráž!
Stráž!

9
00:02:05,490 --> 00:02:07,880
Mé jméno je Stephan Lux.

10
00:02:08,670 --> 00:02:10,210
Jsem žid.

11
00:02:10,970 --> 00:02:14,060
V Německu jsou perzekuováni židé

12
00:02:14,490 --> 00:02:16,710
a světu je to jedno.

13
00:02:19,650 --> 00:02:23,930
Co mám udělat, aby to
zlomilo lhostejnost lidských srdcí.

14
00:02:56,390 --> 00:02:58,790
Brzy budeme v Anglii!

15
00:04:01,090 --> 00:04:02,050
Zkuste to.

16
00:04:03,330 --> 00:04:04,560
Pravda!

17
00:04:09,250 --> 00:04:12,690
Musíte přijít ještě jednou poručíku Gersteine.

18
00:04:55,250 --> 00:04:56,690
Dej mi to!

19
00:05:21,930 --> 00:05:23,840
Bojujeme s tyfem.

20
00:05:24,050 --> 00:05:27,440
Musíme eliminovat parazity
a vyčistit vodu.

21
00:05:29,250 --> 00:05:31,810
Oblečení, pokrývky a povlečení

22
00:05:32,010 --> 00:05:34,290
hermeticky uzavřeme v místnosti

23
00:05:34,810 --> 00:05:36,850
a externím otvorem,

24
00:05:37,130 --> 00:05:40,360
dodáme krystaly kyanovodíku.

25
........