1
00:00:09,800 --> 00:00:13,979
Tento příběh je pravdivý.
Je inspirován spisy a vzpomínkami

2
00:00:13,979 --> 00:00:19,648
Corri Boomové, její rodiny a jinými,
kteří s ní vydrželi v temnotě.

3
00:00:41,608 --> 00:00:48,172
Útočiště

4
00:00:58,051 --> 00:01:08,212
Titulky: překlad a úprava
Petr Šilhavý

5
00:01:10,608 --> 00:01:20,172


6
00:04:06,900 --> 00:04:11,600
"Rozhlasové vysílání rádia BBC.
Její veličenstvo královna Holandska."

7
00:04:12,400 --> 00:04:15,000
"Vážení holandští občané."

8
00:04:15,100 --> 00:04:18,900
"Všechna světla po Holandsku uhasla,"

9
00:04:19,000 --> 00:04:24,000
"kde před dvěma týdny žil svobodný
národ mužů a žen,"

10
00:04:24,100 --> 00:04:28,600
"vychováván v tradici křesťanské civilizace."

11
00:04:28,700 --> 00:04:32,200
"Nyní vládne hrobové ticho."

12
00:04:32,300 --> 00:04:36,100
"Jsme utlačováni z každé strany
a pronásledováni."

13
00:04:36,200 --> 00:04:41,600
"Zlá síla potlačuje každý kousek
naděje v srdcích lidí."

14
00:04:42,300 --> 00:04:48,400
"Lidé v Holandsku jsou nešťastní.
Můžeme se jen v tichu modlit."

15
00:04:48,500 --> 00:04:54,300
"Možná jsme ztratili své hlasy,
ale né naději a víru"

16
00:04:54,400 --> 00:04:58,700
"v boji proti krutosti a barbarstvu."

17
00:04:58,800 --> 00:05:03,000
"Ať žije Holandsko."

18
00:05:32,600 --> 00:05:34,600
Kávu?

19
00:05:37,100 --> 00:05:39,100
V hale?

20
00:05:46,800 --> 00:05:48,700
"Pozor!"
"Pozor!"

21
00:05:48,800 --> 00:05:50,800
"Usnesením říšského komisaře jsou"

22
00:05:50,900 --> 00:05:54,000
"všichni občané povinní vzdát se rádia"

23
00:05:54,100 --> 00:05:56,800
........