1
00:00:06,044 --> 00:00:08,091
Isabelle, moja žena.

2
00:00:08,092 --> 00:00:11,000
Ospravedlň ma, Rene.

3
00:00:20,012 --> 00:00:22,064
Páľ!

4
00:00:30,895 --> 00:00:35,050
Opatrne, monsignor.
Moja sestra je mi veľmi drahá,

5
00:00:35,761 --> 00:00:38,778
obávam sa, že jej ublížite.

6
00:00:45,008 --> 00:00:47,023
Cítiš sa vinná?

7
00:00:47,719 --> 00:00:48,778
Nie.

8
00:00:48,809 --> 00:00:51,047
V mojom vlastnom dome!
V ktorej izbe?

9
00:00:51,048 --> 00:00:54,040
Ja som sa zaujímal o vašu ženu, pane.
Ja som ju zviedol.

10
00:01:03,056 --> 00:01:05,567
Ak pôjdeš s ním,
choď do pekla!

11
00:01:08,642 --> 00:01:10,634
Isabelle...

12
00:01:56,524 --> 00:01:58,520
Povedali mi, že ste to schytali.

13
00:02:02,040 --> 00:02:04,015
Nie úplne.

14
00:02:04,016 --> 00:02:06,055
Boli ste povýšený.

15
00:02:06,056 --> 00:02:10,347
Dva týždne domácej dovolenky,
potom použiť svoje čaro v oddiele v Londýne.

16
00:02:11,079 --> 00:02:13,770
Wraysford, idete domov.

17
00:02:15,008 --> 00:02:18,723
Navštívte Piccadilly Circus,
kúpte si nejakú večeru v Cafe Royale.

18
00:02:18,892 --> 00:02:21,860
Nik si nebude myslieť,
že sa ulievate.

19
00:02:23,028 --> 00:02:25,016
Kedy bude útok?

20
00:02:30,068 --> 00:02:32,064
Prečo by nás nútili vstať a ísť,

21
00:02:32,065 --> 00:02:34,748
ak nás nechcú niekam
presunúť, pane?

22
00:02:34,864 --> 00:02:39,260
Máte pravdu.
Budúci týždeň ideme do Amiens.

23
00:02:42,048 --> 00:02:44,063
Idú tam najmä nováčikovia,
........