1
00:00:01,001 --> 00:00:02,992
600 frankov.

2
00:00:03,069 --> 00:00:05,503
Čo, za tú starú handru?
Fuj. Dám ti 200.

3
00:00:05,572 --> 00:00:07,403
Pre takého bystrého zákazníka,

4
00:00:07,474 --> 00:00:09,442
597 frankov.

5
00:00:09,509 --> 00:00:12,307
Chce vás ošmeknúť.
40 frankov.

6
00:00:12,412 --> 00:00:14,380
Lakomci! Hrabivci!

7
00:00:14,447 --> 00:00:17,905
Ó, vážení zákazníci!
Dohodnuté.

8
00:00:18,485 --> 00:00:20,385
A prihoďte toto.

9
00:00:20,520 --> 00:00:23,921
Ako je dáme po chuti.

10
00:00:24,624 --> 00:00:26,182
Dobrá práca, Abdullah.

11
00:00:27,794 --> 00:00:28,988
Hodváb z Číny?

12
00:00:29,062 --> 00:00:32,293
Rozkazy z Anglicka. Abdullah je
jedným z našich nových agentov.

13
00:00:32,799 --> 00:00:35,825
Podľa tohto je na ostrove superkanón.

14
00:00:35,902 --> 00:00:37,369
Tiež som počul.

15
00:00:37,437 --> 00:00:39,871
Je dlhý, široký.
Má enormné gule.

16
00:00:41,207 --> 00:00:43,266
Som vinný v plnom rozsahu.

17
00:00:43,343 --> 00:00:45,868
Superkanón Stiles, tak ma volajú.

18
00:00:45,895 --> 00:00:47,869
Ak funguje, Francúzsko ho použije

19
00:00:47,899 --> 00:00:50,191
- k bombardovaniu Anglicka cez La Manche.
- A?

20
00:00:50,192 --> 00:00:50,193

21
00:00:50,216 --> 00:00:51,808
To by mohlo otvoriť cestu invázii.

22
00:00:51,885 --> 00:00:52,977
Je tam toho.

23
00:00:53,053 --> 00:00:55,044
- Anglicko by mohlo prehrať vojnu!
- Ó, fňuk-fňuk.

24
00:00:55,121 --> 00:00:58,557
........