1
00:00:06,022 --> 00:00:08,274
Hollywood Classic uvádí

2
00:02:32,835 --> 00:02:33,836
R A N

3
00:02:52,021 --> 00:02:58,152
Šíp, který skolil toho divočáka,
patřil panu Ichimonjimu.

4
00:02:59,528 --> 00:03:01,447
Napijme se na něj.

5
00:03:12,249 --> 00:03:17,213
Ten divočák se zjevil přede mnou.
Nemohl jsem sáhnout po šípu,...

6
00:03:18,506 --> 00:03:22,343
protože můj kůň povyskočil.
A shodil mě dolů.

7
00:03:26,013 --> 00:03:28,683
Otče,
upečeme toho divočáka tady?

8
00:03:31,435 --> 00:03:37,650
Byl to starý divočák.
Má už tuhé maso, zapáchá.

9
00:03:41,654 --> 00:03:46,534
Je jako já.
Jedli byste Hidetoru?

10
00:03:46,867 --> 00:03:52,039
Nikdo z nás, i kdyby mohl.
Proto jsem se k vám přidal...

11
00:03:52,123 --> 00:03:56,836
na dnešní lov,
abychom prohloubili naše přátelství.

12
00:03:56,919 --> 00:04:02,675
Přesně tak. Také bych chtěl posílit
silné pouto mezi starými rody...

13
00:04:02,758 --> 00:04:09,432
Ichimonjiů a A yabeů. Dám svou
dceru tvému synovi Saburovi.

14
00:04:09,807 --> 00:04:18,107
Počkat. To jsem zamýšlel já.
Pane Ichimonji, dnes je vhodná příležitost.

15
00:04:18,566 --> 00:04:24,155
Prosím rozhodněte. Koho vyberete
jako manželku pana Sabura?

16
00:04:24,822 --> 00:04:27,575
Moji dceru
nebo dceru pana A yabea?

17
00:04:31,287 --> 00:04:36,667
Volba je nelehká.
Dvě dcery, jeden pán.

18
00:04:38,586 --> 00:04:42,548
Kéž by nebyl můj
druhý syn, Jiro, ženatý.

19
00:04:52,975 --> 00:04:56,896
- Kyoami!- Pane?
- Rozvesel nás nějak.- Jistě.

20
00:05:34,892 --> 00:05:41,524
Z dalekých hor přichází,
z blízkých hor přichází,...

21
00:05:42,608 --> 00:05:48,614
skáče jako pominutý
........