1
00:01:43,927 --> 00:01:48,098
Štětko... štětko... štětko...

2
00:01:54,563 --> 00:01:56,231
Štětko.

3
00:01:56,273 --> 00:01:58,275
- Hej, štětko.
- Trina, ja...

4
00:01:58,317 --> 00:01:59,776
Drž hubu, štětko.

5
00:01:59,818 --> 00:02:01,570
Vyspala si se s Amandin chlapem.

6
00:02:01,612 --> 00:02:02,905
Možná si mu ho jen vykouřila.

7
00:02:02,946 --> 00:02:04,281
Štětko... štětko...

8
00:02:04,323 --> 00:02:08,118
Ale pak si se vyspala s mým Jasonem.

9
00:02:08,160 --> 00:02:10,454
A nemáš odvahu se mi podívat
do obličeje?

10
00:02:10,495 --> 00:02:13,749
Štětko. Štětko. Štětko...

11
00:02:27,930 --> 00:02:29,723
Sarah...

12
00:02:30,641 --> 00:02:38,774
HEARTSTOPPER

13
00:02:45,447 --> 00:02:50,160
Jonathane, synu můj,
prosím,přistup blíž a popovídej si se mnou.

14
00:02:50,869 --> 00:02:52,955
Bůh na tebe čeká s otevřenou náručí.

15
00:02:52,996 --> 00:02:54,539
Konečne posel.

16
00:02:54,581 --> 00:02:57,042
Už jsem si začínal myslet, že ne
jsem hoden.

17
00:02:57,084 --> 00:02:59,127
Bůh mě k tobě poslal.

18
00:03:00,671 --> 00:03:01,630
Sedněte

19
00:03:06,802 --> 00:03:08,512
Nadešel čas.

20
00:03:08,553 --> 00:03:12,057
Musíš přiznat své hříchy,
aby tě nebe přijalo.

21
00:03:12,099 --> 00:03:14,768
Bůh chce, abys tam byl.

22
00:03:16,478 --> 00:03:19,773
Bůh tě miluje, Jonathane.
Věříš v něho?

23
00:03:19,856 --> 00:03:21,441
O, ano.

24
00:03:21,525 --> 00:03:25,362
........